PICO onderzoeksvraag: tips bij het opstellen

Steeds meer studenten in de zorg kennen anno 2024 de term PICO onderzoeksvraag. Het is een veelgebruikte term bij het vinden van een onderzoeksvraag. Niet alleen verpleegkundigen krijgen ermee te maken, maar ook verpleegkundig specialisten, physician assistants en studenten fysiotherapie, paramedische beroepen en geneeskunde. Met name studenten die verpleegkunde aan een hogeschool studeren, gebruiken het PICO onderzoeksvraag model veelvuldig. Hoe je het in de praktijk gebruikt lees je hieronder.Wat is een PICO?

PICO wordt gebruikt om relevante informatie te vinden bij het beantwoorden van een onderzoeksvraag. De PICO is een methode, of een strategie. Het wordt al langere tijd gebruikt door artsen en wetenschappers. Maar sinds van de verpleegkundige ook steeds meer EBP (evidence based practise) onderzoek wordt verwacht, is het model onmisbaar geworden. De letters van de PICO staan elk voor een stap van de strategie en de afkorting kan dan ook als volgt worden gelezen:
P: Patiënt of probleem
I: Intervention
C: Comparison
O: Outcome of resultaat

Waarom maak je een PICO?

De PICO helpt jou dus bij het doen van onderzoek. Op internet is oneindig veel informatie te vinden en al helemaal op medisch gebied. Veel van die data is onbetrouwbaar of oud. En daarom niet bruikbaar voor jouw onderzoek. Om die reden wil je de juiste informatie bronnen eruit filteren en zo alleen gebruiken wat je nodig hebt.

Hoe formuleer je een onderzoeksvraag?

Om dus tot een goed antwoord op de onderzoeksvraag te komen, is het belangrijk dat je de juiste informatie vindt. En om dát te vinden, moet je beginnen met een goede onderzoeksvraag, die de lading dekt. Daarbij wordt de PICO-methode gebruikt. Het is van belang om die zo specifiek mogelijk te formuleren. Wanneer je bijvoorbeeld iets zou willen weten over diabetes, bedenk dan bij welke patiëntengroep dit is (bijvoorbeeld reeds bestaande diabetes patiënten of juist niet, of alleen mensen van 50 jaar en ouder, of patiënten met co-morbiditeit etc.). PICO

Hoe werk je een PICO uit?

De volgende 2 voorbeelden uit de praktijk staan hier opgesteld.

Voorbeeld 1: de vraagt luidt: is een gift van een snelwerkende opoïde tablet effectiever dan een gift morfine subcutaan bij volwassenen met acute pijn door trauma?

Een PICO daarbij zou kunnen zijn:
P: volwassenen met acute pijn door trauma.
I: een gift snelwerkende opioïde tablet.
C: een gift morfine subcutaan.
O: periode van inwerken, voldoende pijnstillend, snel pijnstillend.

Voorbeeld 2: de vraag luidt: heeft een patiënt van 70 jaar of ouder minder kans op een trombosebeen bij een heupfractuur wanneer hij/zij vanaf de eerste dag na de operatie mobiliseert?
P: patiënt van 70 jaar of ouder met een heupfractuur die daarvoor geopereerd worden.
I: de eerste dag na de operatie mobiliseren.
C: niet de eerste dag na de operatie mobiliseren (na langere tijd).
O: minder frequent een trombosebeen.