Starten met casussen klinisch redeneren

Door middel van opgedane kennis kan de verpleegkundige de juiste zorg aan de patiënt verlenen. Daarbij hoort uiteraard een bepaald niveau van kennis van anatomie en pathologie. Van de verpleegkundige wordt verwacht bedreigende situaties voor de patiënt te herkennen en daarop adequaat te handelen. Door te oefenen met casussen van klinisch redeneren kan de verpleegkundige de observaties plaatsen en beoordelen. Dat is essentieel wanneer de verpleegkundige moet communiceren over de situatie met de arts, bijvoorbeeld middels de SBAR of SBARR methode.

De 6 stappen van klinisch redeneren

Klinisch redeneren: de 6 stappen. Het begrijpen en verwoorden wat je ziet bij je patiënt. Het helpt de verpleegkundige (of andere zorgverlener) situaties te overzien en op de juiste manier te interpreteren. Zo kun je als zorgprofessional de juiste interventies uitvoeren en begrijpen.

Klinisch redeneren is een belangrijke taak van verpleegkundigen en andere medische zorgverleners. Tijdens de opleiding tot verpleegkundige wordt er steeds meer opdracht aan besteed. In zowel de mbo als de hbo opleiding tot verpleegkundige wordt de methode n besproken. Tijdens stages wordt de leerling geacht klinisch te redeneren. Meestal wordt dit getoetst door middel van een verpleegplan, een presentatie of een toets.

Maar ook na de opleiding wordt er veel gebruik gemaakt van klinisch redeneren. Om te begrijpen en verwoorden wat je nu eigenlijk ziet bij je patiënt, om je ‘klinische blik’ te ontwikkelen. Ook (assistent) artsen gebruiken klinisch redeneren in hun dagelijkse werk. Klinisch redeneren wordt gedaan door verpleegkundigen in het ziekenhuis, het verpleeghuis, verzorgingshuis, thuiszorg, gehandicaptenzorg, psychiatrie, verslavingszorg en elke andere zorginstelling.

Marc Bakker

Marc Bakker, zelf als verpleegkundige opgeleid, kwam in zijn werk regelmatig een verslechterende situatie van een patiënt tegen. Een duidelijke methode om te beoordelen en communiceren met een arts miste hij. Hij vertaalde de klinisch redenen methode, die in Amerika ontstond, naar het Nederlands.

Wil je oefenen met een echte casus? Bekijk hier de casussen. We hebben een casus over een oudere patiënt in het ziekenhuis, een casus over een patiënt die is gevallen, een casus over iemand die niet lekker is geworden in de thuiszorg of wijkverpleging situatie, een casus over de diagnose rectaal bloedverlies en een casus over een cliënt met diarree.
De volgende boeken helpen je ook een eind op weg.