In Nederland kun je op mbo of hbo onderwijs de opleiding tot verpleegkundige volgen. Met het diploma kun je het beroep van verpleegkunde uitvoeren. Je leert tijdens de opleiding het vak van verpleegkunde. Lessen op school bestaan voornamelijk uit anatomie, pathologie (ziekteleer), ethiek (moreel beraad), wetgeving, praktijklessen over de zorg, vaardigheden (injecteren, blaas katheteriseren, ADL) en meetinstrumenten leren gebruiken. De opleiding kun je voltijd op school volgen of deeltijd, oftwel gedeeltelijk werken en leren.

HBO verpleegkunde opleiding

In het meest recente HBO beroepsprofiel, Bachelor niveau 5, van de verpleegkundige wordt er extra aandacht besteed aan de complexer wordende zorg. De hbo opgeleide verpleegkundige moet goed kunnen analyseren. Bovendien moet zoveel mogelijk gewerkt worden volgens de wetenschappelijk bewijs, oftewel EBP (evidence based practice). De hbo-er is de regisseur van de zorgverlening en krijgt de titel van regieverpleegkundige. In vergelijking met de opleiding mbo-v is de hbo-v variant veel meer theoretisch en leer je te werken volgens EBP: bewezen literatuur. De opleiding is ingedeeld naar de competenties die de verpleegkundige moet bezitten, geïnspireerd op de CanMEDS rollen: zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, organisator, gezondheidsbevorderaar en reflectieve EBP professional.

Hier vind je een overzicht van hbo verpleegkunde opleiders in Nederland.

MBO verpleegkunde opleiding

De mbo-verpleegkundige wordt opgeleid tot mbo niveau 4. Met het diploma kun je als verpleegkundige aan het werk in ieder werkveld: het ziekenhuis, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, het verpleeghuis etc. De beroepsprofielen van de hbo en mbo verpleegkundigen zijn al jarenlang een punt van discussie. Uiteindelijk zal de mbo opgeleide zorgprofessional  in de praktijk zelfstandig de basiszorg (ADL) en voorbehouden handelingen blijven uitvoeren. Echter, de mbo-verpleegkundige zal met name ingezet worden in minder complexe zorgsituaties. Het mbo-v verschilt van het hbo-v door minder aandacht te besteden aan probleemanalyses, theorie en evidence based practice. De mbo-er is meer praktijkgericht. MBO verpleegkunde kan gevolgd worden aan de meeste ROC’s in Nederland. Je hebt de keuze om deze opleiding voltijds op school te volgen of in deeltijd, wat betekent dat je werken en leren combineert.

Overzicht van mbo verpleegkunde opleiders in Nederland.

Er zijn regelmatig concrete plannen om grotere verschillen tussen de opleidingsniveaus te implementeren: de zogenaamde functiedifferentiatie.

Wat is de verpleegkundige functiedifferentiatie?

Met de groeiende complexiteit van de gezondheidszorg zijn er nieuwe mogelijkheden voor functiedifferentiatie binnen de verpleegkunde ontstaan. In sommige gevallen kunnen HBO-verpleegkundigen meer verantwoordelijkheden hebben, zoals het coördineren van zorgteams of het nemen van beleidsbeslissingen, terwijl MBO-verpleegkundigen vaak meer betrokken zijn bij directe patiëntenzorg. Functiedifferentiatie verschilt echter per land en zorginstelling. Anno 2024 wordt er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gewerkt aan de bindende beroepsprofielen. Desondanks zijn tot op heden deze profielen nog niet geïmplementeerd.

Wat verdient een verpleegkundige?

De meeste verpleegkundigen gaan salaris verdienen volgens een CAO waarin zij vallen. Bij aanstelling bij de werkgever wordt bepaald in welke functiewaarderingsschaal (FWG) de werknemer komt. Direct na de studie begint het salaris onderaan deze ‘loonschaal’. Na ieder jaar in dienst gaat het loon een zogenaamde periodiek omhoog in die schaal. Het verdiende loon gaat daarmee een stap omhoog. De meeste hbo- en mbo-geschoolde verpleegkundigen verdienen ongeveer evenveel na hun studie. Door middel van opgedane ervaring, scholingen, specialisaties en onderwijs kan het verschil in de loop der jaren oplopen. Ook onregelmatigheidstoeslag (ORT) kan de beloning doen stijgen. Om meer te lezen over het salaris van de (beginnende) verpleegkundige, lees je ons artikel over salaris van de verpleegkundige: wat verdien je als verpleegkundige?