Adequate kennis en achtergrondinformatie over medicatie en geneesmiddelen zijn voor verpleegkundigen van belang. Het zorgt voor veiligere zorg voor de patiënt.

Meest Voorkomende Medicatie

Een gedegen kennis van de meest voorgeschreven medicijnen is onmisbaar. Van pijnstillers tot antibiotica, het begrijpen van indicaties en doseringen is essentieel voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Berekeningen van medicatie

Het correct kunnen uitvoeren van medicatieberekeningen is van levensbelang. Zorgprofessionals moeten nauwkeurig doseringen kunnen bepalen op basis van patiëntgewicht en andere relevante factoren om risico’s te minimaliseren.

Bijwerkingen van medicijnen

Kennis van mogelijke bijwerkingen is vereist voor het anticiperen op reacties en het bieden van gepaste zorg. Bewustzijn van contra-indicaties helpt bij het voorkomen van ongewenste complicaties.

Toediening van geneesmiddelen

Het correct toedienen van medicatie is net zo belangrijk als het voorschrijven ervan. Van intraveneuze injecties tot orale medicatie, zorgprofessionals moeten vertrouwd zijn met de juiste toedieningswijzen om optimale resultaten te waarborgen.