Vrijwel elk werkveld waarin de verpleegkundige werkzaam is, heeft zijn eigen CAO (collectieve arbeidsovereenkomst). Er bestaat een CAO voor ziekenhuizen, voor academische ziekenhuizen, voor de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en een voor de verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg (VVT). Het CAO maakt duidelijk wat afspraken zijn omtrent vakantie, verlof en salaris. Maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden worden omschreven. Denk daarbij aan: rusttijden (‘Hoeveel uur moet ik minimaal vrij hebben na 5 nachtdiensten?’) en werken met bepaalde (gevaarlijke) stoffen zoals bijvoorbeeld (röntgen)straling.cao verpleegkundige schoenen in rek

Wat is een CAO?

Een CAO, collectieve arbeidsovereenkomst) is een groot document waarin alle afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Deze afspraken zijn overeen gekomen tussen werknemersorganisaties (voor verpleegkundigen en verzorgenden bijvoorbeeld beroepsvereniging V&VN of Nu’91, maar ook FNV en CNV) en werkgevers of werkgeversorganisaties (bijvoorbeeld NVZ). Meestal wordt de overeenkomst voor een vastgestelde periode aangegaan: 2 tot 4 jaar. Na die tijd dient een nieuwe overeenkomst te worden afgesproken.

Welke CAO’s zijn er in de zorg?

Er gelden meerdere CAO’s in de gezondheidszorg, afhankelijk van de sector waar de zorgprofessional werkt. Elke CAO heeft specifieke bepalingen en arbeidsvoorwaarden die zijn afgestemd op de sector en de bijbehorende functies.

CAO Ziekenhuizen: CAO Ziekenhuizen 2021-2023
CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Jeugdgezondheidszorg 2022-2023) link
GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) 2021-2024 link
Gehandicaptenzorg 2021-2024 link
Huisartsenzorg 2022-2023 link

In welke salarisschaal valt de verpleegkundige?

Het salaris van een verpleegkundige is gekoppeld aan een functieschaal in de desbetreffende CAO. De exacte schaal kan variëren afhankelijk van het functieniveau, de ervaring en het type zorginstelling. Over het algemeen vallen verpleegkundigen in de functieschaal FWG 35 tot FWG 55 (FunctieWaardering Gezondheidszorg). Hogere functies en gespecialiseerde verpleegkundige posities kunnen in hogere schalen vallen.

In welke schaal valt een verzorgende?

Verzorgenden vallen meestal in een lagere functieschaal dan verpleegkundigen. De exacte schaal kan variëren afhankelijk van het niveau van de verzorgende en de zorginstelling. Over het algemeen vallen verzorgenden in de functieschaal FWG 25 tot FWG 40. Het salaris is afhankelijk van de ervaring en de verantwoordelijkheden die bij de functie horen.

CAO Ziekenhuizen op een gratis app

Je kunt de gratis app ‘CAO Ziekenhuizen’ downloaden op je mobiel, smartphone of tablet. Het geeft je snel inzicht in de afspraken die zijn gemaakt en kunt bijvoorbeeld loon-berekeningen maken. Wanneer de app op je apparaat staat kun je het ook offline bekijken en hoef je dus niet met het internet verbonden te zijn. Je kunt de app downloaden op iOS apparaten (iPhone en iPad van Apple) in de App store en op Andriod-apparaten (Samsung, Huawei etc.) via de Google Play Store. Zoek naar ‘CAO Ziekenhuizen).

CAO downloaden als pdf

De actuele CAO’s voor verpleegkundigen per werkveld zijn beschikbaar als PDF document. Je kunt ze dan ook op je computer bekijken of uitprinten. Zoek het document voor jouw werkveld in de lijst hieronder.

CAO Ziekenhuizen 2021-2023
VVT – Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Jeugdgezondheidszorg 2022 – 2023
GGZ 2021 – 2024
Gehandicaptenzorg 2021- 2024
Huisartsenzorg 2021 – 2023