Verpleegkundigen en zorgprofessionals oefenen hun beroep uit volgens een landelijk erkend beroepsprofiel en opleidingsprofiel, samengesteld door onder andere beroepsvereniging V&VN.. Daarin worden de competenties en taken van de verpleegkundige (maar ook de verpleegkundig specialist en physician assistant) omschreven, met behulp van de CanMEDS rollen. De rol van communicator: waar bestaat die uit?

Wat zijn de CanMEDS rollen?

Het beroep van verpleegkundige is er één met een grote verantwoordelijkheid. Ongeacht in welk werkveld hij of zij werkzaam is. Het vak is uitdagend wegens ontwikkelingen op cultureel, maatschappelijk en digitaal gebied. De ontwikkelingen en competenties van de zorgverlener wordt in het beroepsprofiel beschreven aan de hand van zeven CanMEDS rollen. De rollen zijn: zorgverlener, communicator, organisator, samenwerkingspartner, reflectieve EBP professional, gezondheidsbevorderaar, professional en kwaliteitsbevorderaar. We gaan hieronder uitgebreider in op de rol van communicator.

CanMEDS rol van communicator

Als verpleegkundige of andere zorgverlener is het van belang om goed te kunnen communiceren met je patiënt of cliënt. Met goede communicatie begint immers alles; een vertrouwensband en een eerlijk en duidelijk gesprek.

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen moet je als zorgprofessional ook met collega’s en andere disciplines kunnen communiceren. Wanneer je snel contact wil met de arts is het van belang om goed beslagen ten ijs te komen. Dat doe je bijvoorbeeld door het hulpmiddel SBARR te kennen en gebruiken.

Hoe kun je de CanMEDS rol van zorgverlener ontwikkelen?

De verpleegkundige kan de rol van communicator ontwikkelen door te oefenen om op een professionele manier de cliënt communicatie uitvoeren.

Verdiep je in persoonsgerichte communicatie. Bij een anderstalige patiënt kan het uitdagender zijn om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Maar ook wanneer je een klinische les moet geven aan leerling verpleegkundigen is het van belang je te beseffen hoe je de juiste manier van communiceren uitvoert.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen moet je goed kunnen luisteren in inleven in de ander; zorgvrager of collega. Tijdens de opleiding tot verpleegkundige krijg je lessen in gespreksvoering, waarbij je tips en handvaten toegereikt krijgt. 

CanMEDS rol van communicator en gespreksvoering

In de gesprekken met je patiënten moet je knelpunten kunnen herkennen, adviseren, maar ook voorlichten of juist motiveren. Denk daarbij aan het kunnen motiveren om een leefstijlverandering in gang te zetten. Ook is het van belang dat de verpleegkundige op de hoogte is van technologieën op het gebied van communicatie. Voorbeelden daarvan zijn e-health, ICT toepassingen, EPD (elektronisch patiënten dossier) en andere digitale middelen. 

Benodigde kennis om de rol van communicator te ontwikkelen: gesprekstechnieken, motiverende gespreksvoering, motiveren, beeldbellen, ICT gebruik, elektronisch patiëntendossier.

Lees over de andere CanMEDS rollen zoals zorgverlener. Het volledige beroepsprofiel vind je op de pagina van beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden.