In de gezondheidszorg wordt tijdens het verlenen van zorg veel gemeten. Door middel van allerlei meetinstrumenten lukt het de verpleegkundige, verzorgende, arts(-assistent), verpleegkundig specialist of andere zorgprofessional in de praktijk om de situatie van de patiënt zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ook tijdens het doen van (wetenschappelijk) onderzoek of een scriptie worden meetinstrumenten gebruikt om het resultaat te valideren.

Wat zijn meetinstrumenten in de zorg?

Meetinstrumenten in de zorg meten iets specifieks. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld de vitale functies van de zorgvrager, zoals de ademhaling, hartslag en temperatuur. Of de status van eventuele ondervoeding (zoals de SNAQ score), of het risico op een delier middels de DOS of het valrisico van je patiënt. Ook kan het helpen bij een gestructureerde en objectieve rapportage (SOAP) over je cliënt. Maar bij het doen van evidence based onderzoek is een gevalideerde vragenlijst ook een meetinstrument. Over het algemeen kun je stellen: “een meetinstrument brengt op een symeetinstrumentenstematische en reproduceerbare wijze zorgresultaten transparant in beeld” (V&VN, 2019). 

Waarom worden er meetinstrumenten in de zorg gebruikt?

Hulpverleners maken gebruik van meetinstrumenten in de zorg om uiteindelijk zo goed mogelijke zorg te leveren aan de patiënt. Door middel van de gevalideerde instrumenten wordt er gemeten of geanalyseerd of er specifieke hulp nodig is. Bijvoorbeeld: je 75-jarige patiënt is verward tijdens de ziekenhuisopname. Om de mate en eventueel oorzaak (delier) ervan te onderzoeken kun je gebruik maken van de DOS-score.

Meetinstrumenten zijn ook nodig om de kwaliteit van zorg te monitoren en eventueel bij te stellen. Sommige van deze gegevens worden dan verzameld en onderzocht. 

Voorbeelden van meetinstrumenten in de gezondheidszorg

Er zijn teveel instrumenten om ze allemaal door te nemen in dit artikel. Een betrouwbare plek waar je als verpleegkundige of verzorgende meetinstrumenten kunt vinden is meetinstrumentenindezorg. Hier vind je meer dan 400 zorggerelateerde gevalideerde en betrouwbare instrumenten, vragenlijsten, hulpmiddelen, scorelijsten en methodes bijvoorbeeld bij het meten van de vitale functies over werken in de gezondheidszorg en het vak van verpleegkunde.

 

Meetinstrumenten bij onderzoek of scriptie

Bij het doen van onderzoek wordt gebruik gemaakt van meetinstrumenten om de resultaten valide en betrouwbaar te maken. Het kan bij data verzamelen efficiënt zijn om een onderzoeksinstrument te gebruiken. Je resultaten worden waardevoller wanneer deze volgens een gestandaardiseerde manier objectief zijn onderzocht. Een voorbeeld hiervan is de 5 of 7-punts Likertschaal, waarbij de ondervraagde aan kan geven in welke mate hij of zij iets ervaart.

Meer lezen over meet instrumenten in de zorg

Wil je meer lezen over het onderwerp? Of ben je verpleegkundige, verzorgende, arts(assistent), huisarts, verpleegkundig specialist, physician assistant en wil je meer informatie over dit onderwerp? Klik dan door op deze pagina en bekijk de pagina’s over de veelgebruikte methodes en scores, zoals: EWS, Glasgow coma schaal, SBARR, PES, PICO vraag, CAT EBP. Of  bekijk de website van de Overheid van het Zorginstituut Nederland of meetinstrumentenindezorg.