Medische specialismen zijn specifieke gebieden van de geneeskunde waarin artsen zich specialiseren. Elk van de specialismes richt zich op een bepaald orgaan of systeem in het lichaam en de bijbehorende ziekten en aandoeningen. Wanneer je stage gaat lopen, is het goed om te weten welke medische specialismen in het ziekenhuis bestaan. Hieronder vind je een lijst waarop je snel kunt zien wat het specialisme inhoudt.

Anesthesiologie

Medisch specialisme dat zich bezig houdt met anesthesie, ofwel ‘het niet voelen’ en geen pijn voelen. In de praktijk is de grootste werkplek van de anesthesioloog en anesthesiemedewerkers de operatiekamer. Daar verzorgt de anesthesie de verdoving, de sedatie en pijnstilling.

ecg apparaat specialismen ziekenhuis

Wat betekent het specialisme Cardiologie?

Medisch specialisme dat zich richt op ziekten van het hart. Dat betekent dat de cardioloog pathologie van het hart orgaan behandeld. Bekende hartaandoeningen zijn: hartinfarct en hartfalen. Maar ook angina pectoris (pijn op de borst), endocarditis en hartklepaandoeningen.

Chirurgie

Medisch specialisme dat patiënten behandelt die een chirurgische ingreep of behandeling nodig hebben. Er werken chirurgen die trauma patiënten behandelen:  patiënten die bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad of een acuut probleem met het hart of longen of brandwonden hebben, en acuut geopereerd moeten worden. Maar de meeste operaties zijn geplande ingrepen, zoals een knie of heup vervangen of een borstverkleining. Chirurgische ingrepen worden dan ook weer uitgevoerd door specialistische chirurgen zoals een orthopedisch chirurg, een thorax chirurg, plastisch chirurg of een urologisch chirurg.

Endocrinologie

Medisch specialisme dat zorg verleent bij aandoeningen in de hormoonhuishouding. Aandoeningen die je tegen komt bij het specialisme van de endocrinoloog zijn bijvoorbeeld schildklierziekten (hypothyreoïdie), diabetes mellitus, bijnierschorsinsufficiëntie, hypofyse aandoeningen.

Gynaecologie

Medisch specialisme dat zich bezig houdt met aandoeningen en afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen. Ziekten en diagnoses die veel worden gezien bij de afdeling gynaecologie zijn onder andere baarmoederhalskanker, een afwijkend uitstrijkje, ovariumcyste, PCOS, menopauzale klachten (overgangsklachten), zwangerschap, baarmoederverwijdering, PMS.

Interne Geneeskunde

Medisch specialisme dat is gericht op aandoeningen van de inwendige organen. Veelvoorkomende aandoeningen op de interne geneeskunde zijn bijvoorbeeld bloedarmoede, diabetes mellitus, vermoeidheid met onbekende oorzaak, allergieën, hormoonaandoeningen.

Maag Darm Lever

Medisch specialisme dat zorg verleent aan patiënten met aandoeningen aan de spijsverteringsorganen. Een MDL (maag darm lever-)arts houdt zich bezig met aandoeningen als prikkelbare darm syndroom (PDS of IBS), colitis, ziekte van Chrohn, hepatitis, reflux, maagkanker of slokdarmkanker.

Welke aandoeningen vind je bij het medisch specialisme nefrologie?

Medisch specialisme dat zich bezig houdt met nieraandoeningen (het maakt deel uit van het brede specialisme interne geneeskunde). Een nefroloog behandelt bijvoorbeeld dialyse patiënten, nierinsufficiëntie, cystenieren, nefropathie of hypertensie (hoge bloeddruk).

Welke ziektes horen bij het specialisme neurologie?

Medisch specialisme dat zich bezighoudt met de hersenen, zenuwstelsel, ruggenmerg en de spieren van de mens. Patiënten die behandeld worden door de neuroloog hebben bijvoorbeeld een CVA (herseninfarct of hersenbloeding), hernia, epilepsie, spierziekten, ziekte van Parkinson, carpaal tunnel syndroom, MS en ALS.

Wat bekent Obstetrie?

Medische specialismen dat zich richt op de kraamverpleging (zwangere en bevallende vrouwen). Het is een dynamische specialisme dat voornamelijk vrouwen ziet met een bedreigde zwangerschap, zoals patiënten met een keizersnede, zwangerschapsvergiftiging of het HELLP syndroom. De gynaecoloog en verloskundigen zijn hier werkzaam.

Het medisch specialismen Oncologie

Medisch specialisme dat zorg verleent aan patiënten met kanker. Dit specialisme is erg breed. De oncoloog ziet patiënten met kanker in de verschillende delen van het lichaam. Je kunt daarbij denken aan huidkanker (melanoom), longcarcinoom, darmkanker, leukemie, ziekte van Kahler, borstkanker.

Orthopedie

Medisch specialisme dat zich bezighoudt met het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Zorgvragers komen bij de orthopeed wegens problemen met gewrichten, zoals een pijnlijke schouder, een versleten knie of heup, maar ook pees of spierproblemen.

Thorax

Specialisme dat zich bezighoudt met de zorg (of chirurgie) aan de thorax (borstkas of borstholte). In dit gedeelte van het lichaam bevinden zich veel organen, maar in de praktijk bestaat patiëntenzorg van de thoraxarts aan hartchirurgie en longchirurgie: cardiothoracale operaties.

Traumatologie

Medisch specialisme dat gericht is op zorgverlening aan de traumatische patiënt (bijvoorbeeld na een ongeluk). Het is een subspecialisme van chirurgie en richt zich op zorgvragers met verwondingen door geweld of ongevallen. Denk daarbij aan fracturen (breuken), snijwonden, infectiewonden, brandwonden.

Urologie

Medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van de urologische organen. De patiënt met aandoeningen aan de nieren, urineleiders, blaas en plasbuis komt bij de uroloog. Ook komen mannelijke patiënten op de urologie bij problemen met de geslachtsorganen.

Vasculaire geneeskunde

Specialisme dat zich richt op het vaatstelsel van het lichaam. De vasculair geneeskundige heeft een overlap met cardiologie en interne geneeskunde. Ziekten die worden gediagnosticeerd en behandeld zijn voorbeeld hypercholesterolemie (hoog cholesterol), hypertensie (hoge bloeddruk), primair hyperaldosteronisme, DVT (diep veneuze trombose), trombosebeen.

Als verpleegkundige is het belangrijk om kennis te hebben van verschillende specialismen en de bijbehorende aandoeningen en behandelingen, omdat dit je helpt om de zorg voor patiënten te begrijpen en beter te coördineren met artsen en andere zorgverleners.