Bloedgas is een test die wordt uitgevoerd om de zuurgraad (pH) en de concentraties van zuurstof en koolstofdioxide in het bloed te meten. Deze test kan worden uitgevoerd als onderdeel van een routinecontrole, maar wordt vooral gebruikt bij patiënten met ademhalingsproblemen, longziekten, nierfalen of shock.

Waarom wordt een bloedgas geprikt?

De bloedgasanalyse kan veel informatie bieden over de respiratoire en metabole functies van het lichaam. Het onderzoek meet het zuurstofgehalte in het bloed, de pH-waarde, de concentratie van koolstofdioxide en de bicarbonaatconcentratie. De interpretatie van de bloedgasanalyse wordt gebruikt om een ​​breed scala aan aandoeningen te diagnosticeren en te monitoren, zoals longaandoeningen, hartfalen, shock, nierziekten en metabole stoornissen.

Koolstofdioxide en zuurstof interpretatie

De concentratie van koolstofdioxide in het bloed geeft aan hoe goed het lichaam koolstofdioxide kan uitademen. De normale waarde van koolstofdioxide in het bloed ligt tussen 35 en 45 mmHg. Bij een hoge koolstofdioxideconcentratie, ook wel hypercapnie genoemd, kan er sprake zijn van ademhalingsproblemen. Bij een lage koolstofdioxideconcentratie, ook wel hypocapnie genoemd, kan er sprake zijn van hyperventilatie. De zuurstofsaturatie in het bloed, gemeten als SpO2, geeft aan hoeveel procent van de hemoglobine in het bloed is verzadigd.

Wat meet je in een bloedgasanalyse?

Een bloedgasanalyse kan informatie verschaffen over onder andere het zuurstofniveau in het bloed. De zuurstofsaturatie (SpO2) wordt meestal gemeten als de hoeveelheid hemoglobine in het bloed dat verzadigd is met zuurstof. De zuurstofdruk (pO2) is de hoeveelheid zuurstof in het bloed en de koolstofdioxidedruk (pCO2) is de hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed. De pH-waarde geeft aan of het bloed te zuur of te basisch is, terwijl de bicarbonaatconcentratie aangeeft hoe goed het lichaam in staat is om zuren te bufferen en de zuur-base-balans te handhaven.

Wat zegt de pH waarde in het bloedgas?

De pH-waarde geeft aan hoe zuur of basisch het bloed is. Een pH-waarde van 7,35 tot 7,45 wordt als normaal beschouwd. Bij een lage pH-waarde, ook wel acidose genoemd, kan er sprake zijn van ademhalingsproblemen of metabole stoornissen zoals diabetes. Bij een hoge pH-waarde, ook wel alkalose genoemd, kan er sprake zijn van hyperventilatie of een teveel aan bicarbonaat.

Wat zijn normale bloedgaswaarden?

Normale bloedgaswaarden variëren afhankelijk van de leeftijd, gezondheidstoestand en andere factoren. Over het algemeen worden de volgende referentiewaarden gebruikt:

  • pH: 7.35-7.45
  • pO2: 75-100 mmHg
  • pCO2: 35-45 mmHg
  • HCO3-: 22-28 mmol/L
  • SpO2: 95-100%

Afwijkingen van deze normale waarden kunnen wijzen op ademhalings– of metabole problemen en moeten zorgvuldig worden geïnterpreteerd door een arts of medisch professional.