Infectiepreventie in de gezondheidszorg is erop gericht om infecties te voorkomen en te beheersen bij zowel patiënten als zorgverleners. Het omvat een breed scala aan maatregelen die worden genomen om de verspreiding van ziekteverwekkers te minimaliseren en zo de gezondheid en veiligheid van iedereen in de zorgomgeving te waarborgen. We bespreken het onderwerp infectiepreventie en de WIP richtlijn.

Waarom is infectiepreventie belangrijk?

Infectiepreventie is van vitaal belang in de gezondheidszorg om verschillende redenen. Allereerst kunnen infecties leiden tot ziekte bij patiënten, met als gevolg langere ziekenhuisopnames, verhoogde morbiditeit en zelfs sterfte. Door infecties te voorkomen, kan de kwaliteit van zorg verbeteren en de gezondheidsuitkomsten van patiënten geoptimaliseerd worden.

Ten tweede hebben zorgverleners, zoals verpleegkundigen, een verhoogd risico om blootgesteld te worden aan potentieel gevaarlijke ziekteverwekkers. Het naleven van strikte infectiepreventierichtlijnen beschermt niet alleen de patiënten, maar ook de zorgverleners zelf. Dit is van groot belang, aangezien gezonde en veilige werkomstandigheden essentieel zijn om hoogwaardige zorg te kunnen bieden.

De vijf momenten van handhygiëne

Handhygiëne is een fundamenteel onderdeel van infectiepreventie. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de “Vijf momenten van handhygiëne” gedefinieerd als leidraad voor zorgverleners. Deze momenten zijn:

  1. Voor contact met de patiënt: Handen reinigen voordat je een patiënt benadert of een schone procedure uitvoert, zoals het aanbrengen van een infuus.
  2. Voor aseptische handelingen: Handen reinigen voordat je een steriel veld aanraakt of een aseptische procedure uitvoert, bijvoorbeeld bij het inbrengen van een katheter.
  3. Na blootstelling aan lichaamsvloeistoffen: Handen reinigen nadat je in contact bent gekomen met lichaamsvloeistoffen, zoals het verwijderen van handschoenen na het verlenen van zorg.
  4. Na contact met de patiënt: Handen reinigen nadat je een patiënt hebt aangeraakt of lichamelijk onderzoek hebt uitgevoerd.
  5. Na contact met de omgeving van de patiënt: Handen reinigen na contact met de omgeving rondom de patiënt, zoals het aanraken van beddengoed of meubilair.

infectiepreventie

Wat doe je als deskundige Infectiepreventie?

Als deskundige Infectiepreventie speel je een belangrijke rol in het waarborgen van veilige zorgomgevingen. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van infectiepreventieprotocollen en richtlijnen binnen de organisatie. Je biedt training en educatie aan zorgverleners, zodat zij op de hoogte zijn van de juiste procedures en handhygiënepraktijken.

Daarnaast ben je betrokken bij het bewaken van de naleving van infectiepreventiemaatregelen, het verzamelen en analyseren van gegevens over infecties en het adviseren van het management over beleidsbeslissingen met betrekking tot infectiepreventie. Als deskundige Infectiepreventie werk je nauw samen met verschillende disciplines en speel je een sleutelrol in het bevorderen van een cultuur van veiligheid en infectiepreventie binnen de gezondheidszorginstelling.

Wat is de WIP-richtlijn?

De WIP-richtlijn staat voor de Werkgroep Infectiepreventie. Deze werkgroep heeft als doel om de preventie van zorggerelateerde infecties te bevorderen. De WIP-richtlijn biedt praktische aanbevelingen en richtlijnen voor zorgverleners om infecties te voorkomen en de verspreiding van ziekteverwekkers te beheersen.

De richtlijn omvat verschillende aspecten van infectiepreventie, zoals handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, isolatiemaatregelen, schoonmaak en desinfectie, vaccinatie en antibioticabeleid. Als verpleegkundige is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de actuele WIP-richtlijn en deze in de praktijk toe te passen, om zo een veilige zorgomgeving te waarborgen.