De bloeddruk, ook wel tensie, is een belangrijke vitale functie die de druk meet van het bloed dat door het lichaam stroomt. Overige vitale parameters zijn ademhaling, hartslag, temperatuur en bewustzijn. De bloeddruk wordt gemeten als de druk die het bloed uitoefent op de wanden van de bloedvaten en wordt gemeten in millimeter kwikdruk (mmHg). Er zijn twee belangrijke metingen: de systolische (bovendruk) en de diastolische bloeddruk (onderdruk). Een gezonde druk voor een volwassene wordt over het algemeen beschouwd als 120/80 mmHg. Het is belangrijk voor zorgverleners om op de trend te letten en te weten wat de normale tensie van de patiënt is, bijvoorbeeld bij het klinisch redeneren.. Een eerste nulmeting kan daarbij helpen om te bepalen of er sprake is van een hoge of lage bloeddruk en hoe de huidige situatie zich daartoe verhoudt. Het monitoren van de bloeddruk is van groot belang voor het detecteren van hypertensie of andere aandoeningen die de bloeddruk kunnen beïnvloeden en zo de gezondheid van de patiënt kunnen bedreigen.

Wat is een normale bloeddruk?

Een normale bloeddruk is meestal gedefinieerd als een systolische tensie (bovendruk) van minder dan 120 mmHg en een diastolische tensie (onderdruk) van minder dan 80 mmHg. Een systolische druk van 120-129 mmHg en een diastolische druj van minder dan 80 mmHg worden beschouwd als verhoogde bloeddruk, terwijl een systolische druk van 130-139 mmHg of een diastolische druk van 80-89 mmHg als milde hypertensie worden beschouwd.

Welke bloeddruk is normaal voor welke leeftijd?

De normale bloeddruk kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals leeftijd, geslacht, gewicht, genetische aanleg, dieet en levensstijl. Over het algemeen neemt de druk toe naarmate men ouder wordt. Bij volwassenen van 18 jaar en ouder wordt een bloeddruk van minder dan systolisch 120 mmHg en een diastolische druk van minder dan 80 mmHg als normaal beschouwd. Voor kinderen en tieners kunnen de normale waarden variëren, afhankelijk van de leeftijd, lengte en geslacht.bloeddruk Verpleegkundige in verschillende werkvelden

Hoe wordt de tensie eten?

De bloeddruk wordt meestal gemeten met een bloeddrukmeter, die bestaat uit een manchet dat om de bovenarm wordt geplaatst, een drukmeter en een pomp of een elektronische eenheid. De manchet wordt opgeblazen om de bloedstroom in de slagader tijdelijk te blokkeren, en vervolgens wordt de druk geleidelijk verlaagd terwijl de verpleegkundige of zorgverlener de hartslag luistert met een stethoscoop of de elektronische eenheid de gegevens weergeeft op het scherm. Dit geeft de systolische en diastolische bloeddrukwaarden weer in mmHg. De tensie kan ook worden gemeten met draagbare bloeddrukmeters gedurende 24 uur meten om de bloeddrukwaarden te beoordelen gedurende de dagelijkse activiteiten van een persoon. Het is belangrijk om te zorgen voor een rustige omgeving tijdens de meting en om de metingen regelmatig te herhalen voor een nauwkeurige beoordeling.

De bloeddruk is één van de vitale functies. Verpleegkundigen en andere zorgprofessionals monitoren bij hun patiënten de bloeddruk en gebruiken de waarde onder andere bij het klinisch redeneren, het gebruik van de EWS score of het communiceren via de SBARR methode.