Bewustzijn is een van de vitale functies van het lichaam. Het geeft aan hoe alert en responsief iemand is. Een veelgebruikte methode om het bewustzijn te meten is de EMV-score (Eye, Motor, Verbal), ook wel AVPU-score genoemd (Alert, Verbal, Pain, Unresponsive). Hierbij worden de reacties van de ogen, motoriek en spraak van een persoon beoordeeld om het bewustzijn te bepalen. Een normaal bewustzijn wordt aangegeven met een score van 15. Veranderingen kunnen wijzen op verschillende medische aandoeningen en zijn belangrijk om tijdig te signaleren en behandelen. Overige vitale parameters zijn ademhaling, hartslag, bloeddruk en temperatuur.

Wat wordt getest met de Glasgow Coma Schaal?

Bewustzijn wordt gemeten met verschillende methoden. Een veelgebruikte methode is de Glasgow Coma Scale (GCS), die het openen van de ogen, de motorische reactie en de verbale reactie beoordeelt. Dit is een gestandaardiseerde test die verpleegkundigen en artsen gebruiken om het bewustzijn van een patiënt te beoordelen en te monitoren. De score varieert van 3 tot 15, waarbij een score van 15 aangeeft dat de patiënt volledig bij bewustzijn is. Dat is dus de meest gunstige uitslag.

Waar en hoe dien je een pijnprikkel toe?

Als een patiënt niet reageert op stem of aanraking, kan een pijnprikkel worden toegediend om het bewustzijn te beoordelen. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, bijvoorbeeld door het knijpen van een nagelbed, het drukken op de borstkas of het draaien van de tepel. Het is belangrijk om op te merken dat pijnprikkels niet zonder meer mogen worden toegediend en dat er altijd rekening moet worden gehouden met de veiligheid en het welzijn van de patiënt.

Wat betekent een verminderd bewustzijn?

bewustzijn

Veranderingen in het bewustzijn kunnen wijzen op verschillende medische aandoeningen, waaronder hersenletsel, beroerte, infectie of vergiftiging. Het is belangrijk om veranderingen te herkennen en snel actie te ondernemen om de oorzaak van het probleem te vinden en te behandelen.

Het bewustzijn is een vitale functie. Verpleegkundigen en andere zorgprofessionals controleren bij hun patiënten de functies en gebruiken die waarden onder andere bij het klinisch redeneren, het gebruik van de EWS score of het communiceren via de SBARR methode.