De verpleegkundige of verzorgende kan met het diploma in veel verschillende werkvelden terecht. Er zijn tal van vacatures voor een leuke, uitdagende baan in de gezondheidszorg. Hieronder volgt een beknopte omschrijving van mogelijke werkvelden en sectoren.

Verpleegkundige in het ziekenhuis

In het ziekenhuis is de grootste groep werknemers verpleegkundige op somatische of psychiatrische afdelingen. Stage lopen of werken in het ziekenhuis is voor sommige verpleegkundigen een droom, voor anderen is het werkveld juist niet geschikt. Er zijn ook grote onderlinge verschillen tussen de ziekenhuizen zelf. Het maakt verschil of de verpleegkundige werkt in een kleiner perifeer ziekenhuis of een groot academisch ziekenhuis. Verschil zit dan in de patiëntengroep, ziektebeelden, soms de zorgzwaarte, soort organisatie of omgang met andere disciplines. Het ziekenhuis wordt vaak gezien als de meest dynamische en uitdagende van alle werkvelden.

Werken als verpleegkundige in het verzorgingshuiswerkvelden verpleegkundige

In het verzorgingshuis zorgt de verpleegkundige er samen met de (verzorgende) collega’s ervoor dat de bewoners verzorgd en verpleegd worden. In het verzorgingshuis wonen de bewoners, de verpleegkundige komt dus bij de mensen ‘thuis’ in het huis. In dit werkveld zul je tijd besteden aan ADL, hulp geven bij de maaltijden, deelt medicijnen en af en toe komt er een verpleegtechnische handeling voor (bijvoorbeeld een suprapubische catheter verwisselen). Echter, in het verzorgingshuis vind je niet heel veel verpleegtechnische handelingen. Het biedt je wel een huiselijkere sfeer.

Verpleegkunde in de ouderenzorg

In de ouderenzorg zijn verschillende werkplekken beschikbaar. Je kunt werkzaam zijn in een verpleeghuis, woonzorgcentrum of in de thuiszorg. Je kunt in de ouderenzorg dag-, avond- en nachtdiensten draaien. De zorg wordt 24 uur per dag geboden. Hulp bij ADL: wassen, douchen, aankleden, steunkousen, mobiliseren: het komt volop aan bod in deze baan.

Werken als verpleegkundige in de revalidatie zorg

Je werkt in een revalidatiecentrum en verzorgt, verpleegt, maar begeleid vooral patiënten die gaan revalideren. Je werk richt zich veel op het zoveel mogelijk zoeken naar oplossingen, het stimuleren van de patiënt en het zo goed mogelijk terug komen op het oude niveau van de patiënt. Je komt hier patiënten van allerlei leeftijden tegen die bijvoorbeeld een ernstig ongeluk hebben gehad, mensen die een lichaamsdeel geamputeerd moeten hebben of een hersenbloeding hebben gehad. Je kunt je voorstellen dat psychosociale zorg en ondersteuning bij emoties hier ook bij komen kijken.

Verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Je werkt in een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Problemen die patiënten hier hebben zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld levensomstandigheden of persoonlijke ontwikkeling. Ook kom je hier cliënten tegen met verslavingen. Je komt te werken met patiënten uit allerlei leeftijdscategorieën. Werken in de GGZ betekent dat situaties soms onverwacht en spannend kunnen worden, waarbij mensen zichzelf of anderen leed aandoen. Werktijden: dag-, avond en nachtdiensten. Tevens 24 uurs- en oproepdiensten.

Verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg ben je samen met verzorgenden de begeleider en het aanspreekpunt voor jouw bewoners. Deze bewoners kunnen geestelijk of lichamelijk beperkt zijn of hebben een combinatie van de twee. De handicap kan in allerlei maten voorkomen. In de gehandicaptenzorg verschilt het erg wat je bij welke bewoner moet doen. De ene bewoner wast zichzelf en moet je hem/haar hierin begeleiden. De andere bewoner is volledig afhankelijk en heeft overal hulp bij nodig. Er kan ook sprake zijn van gedrags- of psychische stoornissen. Je werkt doorgaans dagdiensten, maar ook avond- en nachtdiensten zijn mogelijk.

Werken als verpleegkundige bij de GGD

De GGD is verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van die gemeente. Taken die daarbij horen zijn onder andere: jeugdgezondheidszorg (vaccineren en voorlichten), geslachtsziekten bestrijding, infectieziekten bestrijding, rampenbestrijding, epidemiologie etc. Het werk van de GGD is op de gehele bevolkingsgroep gericht, maar in de praktijk met name op risicogroepen zoals reizigers, verslaafden, dak- en thuislozen, jongeren en asielzoekers. Binnen de GGD werk je voornamelijk op kantoortijden. Als verpleegkundige werk je soms ook bereikbaarheidsdiensten.

Overheid/bedrijfsleven

Voor de overheid kun je als verpleegkundige werkzaam zijn in bijvoorbeeld het onderwijs. Bijvoorbeeld aan docent verpleegkunde! In het bedrijfsleven moet je denken aan een baan bij een zorgverzekeraar of een farmaceutisch bedrijf of arbo-dienst. Dat zijn niet persé werkplekken waar je direct contact hebt met personen die zorg nodig hebben. Functies zijn ook regelmatig administratief. Werktijden bij de overheid of in het bedrijfsleven zijn meestal van 9 tot 5 en dus kantoortijden.

Een baan als verpleegkundige in het sociaal werk

In het werkveld van het sociale werk ben je vooral begeleider. Je coacht mensen bij het oplossen van hun problemen. Je kunt bijvoorbeeld jongeren helpen hun leven weer op te pakken of hun tijd zinvol te laten besteden. Je komt te werken in onder andere een buurtcentrum of maatschappelijke opvang voor verslaafden. Je moet oog hebben voor het sociale netwerk van de cliënt of van de omgeving waarin hij zich bevindt.

Werken in de Eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg is een zorgverlener waar de patiënt zonder verwijzing heen kan gaan; huisarts, tandarts, psycholoog. Je komt dan als verpleegkundige te werken bij bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, bij een apotheek of ‘in de wijk’. Werktijden zijn vaak kantoortijden, maar kunnen ook alle uren van de dag beslaan.

Werkvelden in de zorg: de thuiszorg

Werken in de thuiszorg betekent dat je bij de mensen thuis komt. Je biedt hulp bij verzorgende of verpleegkundige taken, bij mensen die dat niet meer zelf kunnen. Van de thuiszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt, omdat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Je werkt bij een thuiszorg organisatie en kan alle uren van de dag werken. Diensten kunnen soms gebroken zijn; je werkt dan bijvoorbeeld op 1 dag een aantal uur in de ochtend en dan in de middag weer.

Bovenstaande opsommingen van werkvelden waar je als zorgprofessional in kunt werken kan je meer duidelijkheid geven. Wanneer je twijfelt, vraag dan eens bij een instelling of je een dienst mag meelopen. Over het algemeen wordt dat erg gewaardeerd en op die manier leer je de werkvelden pas echt kennen.