De EWS (Early Warnings Score) is een scoresysteem dat wordt gebruikt in de gezondheidszorg. Door gebruik te maken van de EWS alarmsignalen kan de zorgprofessional snel het risico op een verslechtering van de toestand van een patiënt beoordelen. Het doel is om een snelle en effectieve zorg te kunnen verlenen wanneer een patiënt acuut ziek is. Wanneer er snel acute zorg geleverd moet worden, kan het SIT team worden opgeroepen. Communicatie gebeurt dan doorgaans middels de SBAR methode.

Van verpleegkundigen wordt verwacht dat hij/zij de patiënt waar zij zorg voor dragen zo goed mogelijk in de gaten houden. Dat gebeurt onder andere door met regelmaat vitale functies of een EWS score te meten. Zo worden eventuele alarmsignalen tijdig gesignaleerd en kan actie worden ondernomen. Met deze score kan de verpleegkundige snel de gezondheidssituatie van een patiënt beoordelen en tijdig een arts inschakelen. EWS is dus een meetinstrument waarmee de gezondheidssituatie van de patiënt wordt gemonitord.

Wat betekent de EWS methode in de gezondheidszorg?

De EWS beoordeelt verschillende aspecten van de fysieke toestand van de patiënt, zoals hartslag, bloeddruk, ademhaling, temperatuur en bewustzijn. Op basis van deze bevindingen krijgt de patiënt een score. Hoe hoger de score, hoe groter het risico op acuut medische problemen.

EWS is in de jaren ’80 van de vorige eeuw geïntroduceerd in de Verenigde Staten en wordt tegenwoordig ook volop gebruikt in Nederland en Europa. Per ziekenhuis of zorginstelling kan de samenstelling van de EWS iets verschillen. Soms wordt er ook een andere naam gebruikt, bijvoorbeeld MEWS of VSS.  De overeenkomst van al deze score systemen is dat ze allemaal de parameters van de vitale functies bevatten. Daardoor kan de zorgprofessional de gezondheidssituatie van de patiënt goed en snel beoordelen.

Hoe gebruik je de EWS score?

De zorgprofessional (verpleegkundige of arts bijvoorbeeld) meet de vitale functies van de patiënt. Deze waarden behoren bij bepaalde punten van een scorelijst. De patiënt ‘scoort’ op zes vitale functies. Hoe hoger de score, hoe meer de gezondheidssituatie mogelijk bedreigd is. Door de EWS regelmatig af te nemen kan de eventuele vooruitgang gemonitord worden, een trend worden herkend en vlug gecommuniceerd worden naar de arts of behandelaar. Meestal moet er vanaf een bepaalde score direct of binnen een bepaalde tijd contact opgenomen worden met de dokter of hoofdbehandelaar, afhankelijk van de werkplek. De methode wordt bijna altijd gebruikt in combinatie met het communiceren via SBAR en bij klinisch redeneren. In het geval van een acute verslechtering van de gezondheidssituatie van de zorgvrager kan het Spoed Interventie Team (SIT) worden opgeroepen.

Een veelgebruikte EWS scorelijst ziet er als volgt uit. Let op, de scores kunnen verschillen per instelling. Hoe je de score kunt berekenen lees je hieronder.

Score3210123
Ademhalingsfrequentie (p/min)<7  9-2021-3031-35>35
Saturatie<8585-8990-92>92   
Temperatuur<3434-34,935-35,936-37,938-38,9>38,9 
Systolische bloeddruk (mmHg)<7070-7980-99100-199 >199 
Hartfrequentie<3030-3940-4950-99100-109110-129>129
Bewustzijn, reactie bij:   alertop aanspraakpijnprikkelbuiten bewustzijn
Voorbeeld van het afnemen van een EWS score

Stel: de patiënt meet de volgende vitale waarden: bloeddruk 146/86 mmHG, hartfrequentie van 111 per minuut, temperatuur 38,7, ademhalingsfrequentie van 18 per minuut, saturatie 95% en het bewustzijn is alert.

De patiënt scoort dan als volgt:

ScorePunten
Ademhalingsfrequentie (p/min)0
Saturatie0
Temperatuur1
Systolische bloeddruk (mmHg)0
Hartfrequentie2
Bewustzijn, reactie bij:0
Totaal3

De patiënt scoort hier in totaal 3 punten op de EWS schaal. Vaak wordt bij dit puntenaantal als actie gezien dat de arts gebeld moet worden of dat de score over een uur nog gemeten wordt. Binnen de verschillende instellingen kunnen de scores en bijbehorende acties verschillen.

De EWS is een belangrijk hulpmiddel voor verpleegkundigen, artsen en andere gezondheidswerkers om het welzijn van de patiënt nauwkeurig te beoordelen en snel actie te ondernemen als dat nodig is. Het systeem is gebaseerd op bewezen klinische criteria en wordt regelmatig bijgewerkt om te zorgen dat het aansluit bij de huidige praktijk. Het wordt gebruikt om te bepalen of een spoed interventie team (SIT) opgeroepen moet worden.

In de gezondheidszorg worden er talloze meetinstrumenten gebruikt om de (kwaliteit van) geleverde zorg te monitoren of te meten. Wil je daar meer over weten? Bekijk dan het artikel over meetinstrumenten in de gezondheidszorg.