Het werk van de verpleegkundige (maar ook die van de verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) wordt omschreven volgens competenties. Als onderlegger daarvoor worden de zeven CanMEDS rollen gebruikt, zoals vastgesteld in het landelijke beroepsprofiel en (hbo) opleidingsprofiel. Werken in de gezondheidszorg betekent bij uitstek dat de zorgverlener goed moet kunnen samenwerken. We bespreken in dit artikel de CanMEDS rol van de samenwerkingspartner.

Wat zijn de verpleegkunde CanMEDS rollen?

Het werk van de verpleegkundige is erg verantwoordelijk. In ieder werkveld waar de zorgverlener in werkt: van gehandicaptenzorg, de thuiszorg tot het verpleeghuis. De ontwikkelingen in de maatschappij en die op het culturele en digitale (eHealth) vlak, moeten verpleegkundigen aankunnen. Om de skills te krijgen wordt de opleiding verpleegkunde opgedeeld en omschreven volgens het beroepsprofiel. Daar liggen de zeven CanMEDS rollen aan ten grondslag: zorgverlener, communicator, organisator, samenwerkingspartner, reflectieve EBP professional, gezondheidsbevorderaar, professional en kwaliteitsbevorderaar. Hoe kan de rol over het samenwerken ontwikkeld worden?

Canmeds zorgverlener samenwerkingspartner

CanMEDS rol van samenwerkingspartner

Samenwerken is in de zorg van levensbelang. Letterlijk en figuurlijk. Denk maar aan je buddy van de dag, die precies weet welke patiënten jij op zaal hebt. Of je collega die overloop is en je kunt bellen voor een extra handje bij de ADL. Maar denk ook aan de gelijkwaardige samenwerking met andere disciplines. Het contact tussen de verpleegkundige en de transferverpleegkundige om een zo goed mogelijk vervolg voor je cliënt te garanderen. 

Ontwikkelen van de CanMEDS rol van samenwerkingspartner

Om op een correcte en gelijkwaardige manier te kunnen samenwerken met collega’s, leidinggevende, en artsen moet de verpleegkundige goed kunnen communiceren. Het is handig om communicatiemiddelen te gebruiken zoals SBARR. Maar met patiënten, cliënten en naasten is het fenomeen van shared decision (samen beslissen, patiëntenparticipatie) van belang. Verpleegkundigen fungeren als spin in het web van netwerk van de cliënt. Samenwerken met partijen als een wijkteam, de politie, scholen, culturele centra en andere ketenpartners is veelvoorkomend. Oefenen van deze competentie kan door middel van multidisciplinair overleg (MDO), ethisch beraad, moreel beraad, rapporteren voor collega’s, overleg met disciplines of artsen.