Het landelijke beroepsprofiel en opleidingsprofiel van het beroep van verpleegkunde, verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) beschrijven de diverse competenties waarover gediplomeerde verpleegkundigen moeten beschikken. Deze profielen maken gebruik van de CanMEDS-rollen om deze competenties te identificeren. In dit artikel belichten we specifiek de rol van organisator, waarbij verpleegkundigen een cruciale rol spelen bij het efficiënt coördineren van zorg en het aanpassen aan veranderende omstandigheden van de zorgvrager.

Wat zijn CanMEDS rollen?

CanMEDS rollen zijn zeven rollen die gebaseerd zijn op competenties waar de zorgprofessional aan zou moeten voldoen. Het beroep van verpleegkundige brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee, ongeacht het werkveld. Voortdurende maatschappelijke, culturele en digitale veranderingen maken het vak uitdagend. Het beroepsprofiel omvat zeven CanMEDS-rollen die de benodigde competenties definiëren: zorgverlener, communicator, organisator, samenwerkingspartner, reflectieve EBP-professional, gezondheidsbevorderaar, professional en kwaliteitsbevorderaar. In dit artikel richten we ons op de rol van organisator.

De CanMEDS rol van organisator

De CanMEDS-rol van “organisator” in de verpleegkunde verwijst naar het vermogen van verpleegkundigen om effectief en efficiënt zorgprocessen te plannen, coördineren en beheren. Dit omvat het organiseren van patiëntenzorg, het toewijzen van taken aan het zorgteam, het beheren van middelen en het oplossen van operationele uitdagingen binnen een zorginstelling. Als organisator zijn verpleegkundigen verantwoordelijk voor het waarborgen van een soepele gang van zaken in de zorgomgeving, wat uiteindelijk bijdraagt aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg die aan patiënten wordt geleverd. Het vereist vaardigheden op het gebied van planning, multitasking en het effectief omgaan met middelen en tijd.

Benodigde kennis: kennis en omgang met ICT en (elektronische) patiëntendossier. Tijdsmanagement. Overige disciplines (collega’s, artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundig specialisten, huisarts, transferbureau). Maar ook de standaard kennis van vitale functies, klinisch redeneren en verpleegtechnische handelingen.

Taken en activiteiten van de organisator in de zorg

Zorg coördineren voor de patiënt of cliënt. Kennis van zorgketens en processen. Indiceren en zorg op afstand bewerkstelligen. Kennis van het zorgpad of de middelen die daarbij helpend zijn (patiëntendossier).

Beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN beschrijft de CanMEDS rollen uitgebreid in het beroepsprofiel. Dit document richt zich uitgebreid op de uitvoering van het verpleegkundig beroep in de gezondheidszorg.

Lees meer over de CanMEDS rollen en hoe de verpleegkundige of zorgprofessional zich hier aan kan conformeren.