Wat verdient een verpleegkundige? Wat is het salaris van een verzorgende? Het loon van de verpleegkundige is in de meeste werkvelden volgens een CAO vastgelegd. Dat betekent dat er in principe niet veel onderhandelingsruimte is omtrent de beloning. Hieronder vind je praktische informatie over (het berekenen van) je loon als verpleegkundige of verzorgende. Kijk voor meer informatie over vacatures voor verpleegkundigen op onze themapagina over vacatures. Dit artikel gaat niet over ZZP-ers in de zorg.

Wat verdient een verpleegkundige per maand?

Het salaris van een verpleegkundige varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals ervaringsniveau, locatie en werkomgeving. In sommige gevallen kunnen gespecialiseerde verpleegkundigen of verpleegkundigen in leidinggevende posities hogere salarissen ontvangen. Het is belangrijk op te merken dat deze cijfers een algemene schatting zijn en dat er regionale en sectorale variaties kunnen zijn. Het is raadzaam om specifieke salarisgegevens te raadplegen die van toepassing zijn op de betreffende regio en organisatie.

Wat is het netto salaris van een verpleegkundige?

Het netto salaris van een verpleegkundige kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals locatie, ervaring, opleidingsniveau en dienstverband. In Nederland bijvoorbeeld, verdient een beginnende verpleegkundige doorgaans tussen de €2.500 en €2.832 bruto per maand, wat na aftrek van belastingen en sociale premies resulteert in een netto salaris van ongeveer €1.800 tot €2.300 per maand.

Salaris van de verpleegkundige volgens CAO

Bij het in dienst treden bij de werkgever wordt de werknemer ingeschaald in een trede in een functiegroep. (bijvoorbeeld: trede/schaal 5 in functiegroep 45 van het CAO Ziekenhuizen: €3276 euro per 1 december 2023 bij een fulltime contract). In een algemeen ziekenhuis werken de meeste verpleegkundigen van de verpleegafdeling in functiegroep 45 van het CAO Ziekenhuizen. Gespecialiseerde verpleegkundigen worden vaak een functiegroep hoger ingeschaald. Zo kan de verpleegkundige met een specialisatie dus van functiegroep 45 naar de hogere functiegroep 50 gaan. Het loon wordt daarmee hoger. Daarnaast stijgt de werknemer, in welke functiegroep dan ook, ieder jaar een stapje omhoog in de functiegroep, met een bijbehorend hoger salaris. Op die manier wordt werkervaring en opleiding beloond. Er zit een maximum op de functiegroep tredes, op een gegeven moment zit je dus ‘aan je maximum’ en stijgt je salaris alleen nog wanneer er een nieuw CAO wordt afgesproken. Dat gebeurt doorgaans elke 2-4 jaar.

Verschil tussen salaris van een hbo- en mbo- verpleegkundige

In de praktijk is er bij de meeste zorginstellingen geen verschil tussen het loon van een hbo opgeleide verpleegkundige en een mbo opgeleide verpleegkundige: zij verdienen hetzelfde. In de afgelopen jaren is er steeds meer discussie om het onderwerp van salarisverschil tussen de beide groepen. Het feit dat de verpleegkundige in de praktijk meestal dezelfde taken uitvoert maakt dat het onderwerp keer op keer op veel kritiek stuit. Een nieuw te implementeren functie van regieverpleegkundige voor de hbo-ver moet het verschil van taken concreet maken, zodat een verhoging van loon te rechtvaardigen is. Anno 2024 wordt er echter nog volop gediscussieerd over deze kwestie en is er nog altijd geen besluit genomen.Salaris geld in de zorg

Verpleegkundige salaris van bruto naar netto loon

Van een bruto salaris moet de belasting nog af. Het netto salaris krijg je daadwerkelijk op je bankrekening gestort. Het is bij het beginnen van een nieuwe baan moeilijk van tevoren exact te zeggen wat je netto salaris wordt. Een indicatie is echter wel te maken. Een voorbeeld:

Stel, je komt net van school en gaat fulltime werken in een algemeen ziekenhuis als algemeen verpleegkundige op een verpleegafdeling. Bij je sollicitatiegesprek wordt besloten dat je wegens het ontbreken van relevante werkervaring in trede 0 van functiegroep 45. Trede 0 is de onderste trede, je begint dus onderaan.
In het CAO Ziekenhuizen staat in functiegroep 45 bij trede 0 een salaris van €2554. Voor jouw fulltime baan (in het ziekenhuis is dat 36 uur per week) krijg je dus bruto €2554. Daar moet nog belasting vanaf, dus het netto bedrag dat je daadwerkelijk krijgt is lager. Het bedrag is overigens zonder ORT (onregelmatigheidstoeslag) en wordt dus hoger wanneer je avonddiensten of nachtdiensten gaat draaien.

Het ligt aan je werkgever en aan de belastingen en premies (pensioen, verzekeringen) die hij betaalt, wat je exacte netto loon zal zijn. Over het algemeen mag je er vanuit gaan dat bij een bruto salaris van €2832,- je ongeveer €2200,- netto op je bank krijgt gestort.

Wanneer je al wat langer in dienst bent en in een hogere trede zit (bijvoorbeeld trede 6) met een bijbehorend bruto salaris van €3355,-, dan zal je netto loon ongeveer €2400 zijn. Let op: dit is wederom zónder ORT.

Hoeveel ORT krijgt een verpleegkundige betaald?

Bij onregelmatigheidstoeslag krijg je op de onregelmatige uren een opslag van tot wel 52% per gewerkt uur. Dit geldt over uren die op ‘onregelmatige tijden’ gewerkt worden, zoals staat vermeld in het CAO. Dat zijn uren in de avonddienst, nachtdienst en in de weekenden. Verpleegkundigen die onregelmatige diensten werken krijgen in de praktijk ongeveer € 150 tot € 400 euro netto bovenop hun basissalaris.