Als verpleegkundige is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de nieuwste richtlijnen, klinische vaardigheden, innovaties en ontwikkelingen in de praktijk. Dit kan van invloed zijn patiëntenzorg en de kwaliteit ervan. Een goede manier om bij te blijven is door het volgen van nascholingen en het bijwonen van congressen.

Een van de belangrijkste aspecten van de praktijk van een verpleegkundige is medicatieveiligheid. Een goede kennis van medicijnen is essentieel om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste medicatie krijgen op het juiste moment en op de juiste manier.

Wondzorg is een andere belangrijke praktijkvaardigheid voor verpleegkundigen. Het is belangrijk om symptomen van wondinfecties te kennen en te weten welk type wondzorg het beste is voor een bepaald type wond.

Medische onderzoeken zoals bloedafname of beeldvormend onderzoek zijn belangrijk zijn bij preventie, diagnostiek en vervolgen van ziekten. Voorbeelden van beeldvormend onderzoek zijn bijvoorbeeld de CT scan of de MRI scan op de afdeling radiologie.

praktijk

Klinisch redeneren is een vaardigheid die essentieel is voor elke verpleegkundige. Het is de manier waarop we informatie verzamelen en analyseren om beslissingen te nemen over de zorg voor onze patiënten. Het is belangrijk om te weten hoe we klinisch redeneren kunnen toepassen in de praktijk.

Verder zijn zaken als medisch en verpleegkundig rekenen en infectiepreventie van cruciaal belang voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.