Een Spoed Interventie Team (SIT) is een team van zorgprofessionals die wordt opgeroepen in het geval van een acute of bedreigde situatie van een patiënt in de gezondheidszorg.

Wat is een spoed interventie team?

Het spoed interventieteam (ofwel SIT team) bestaat uit een aantal zorgprofessionals die gespecialiseerde spoedzorg kunnen leveren aan zorgvragers die vitaal bedreigd zijn. Ieder ziekenhuis dient een SITteam, of een vergelijkbaar alternatief daarvoor, te allen tijde aanwezig te hebben. Het team wordt doorgaans opgeroepen door een andere zorgmedewerker die de bedreigde gezondheidssituatie van de patiënt beoordeeld, zoals de verpleegkundige. Wanneer het SIT-team wordt opgeroepen dient het binnen zeer korte tijd aanwezig te zijn en neemt het de zorg over. Het team zorgt zo spoedig mogelijk voor een ABCDE stabiele situatie voor de patiënt.

Waaruit bestaat het SIT team?

Het spoed interventieteam kan verschillende samenstellingen hebben, maar moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voldoende expertise in huis te hebben. Zo bestaat het minimaal uit: een bevoegd en bekwaam geschoolde arts, physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS). De verplichte scholing hiervoor is minimaal een FCCS cursus (fundamental critical
care support) of gelijkwaardig alternatief. De studie moet ervoor zorgen dat de vitaal bedreigde patiënt herkend moet worden, bijvoorbeeld middels het EWS meetinstrument. Dit teamlid is doorgaans een intensivist, een anesthesioloog of arts-assistent. Indien de intensivist geen deel uitmaakt van het team, dan moet deze 24 uur per dag (telefonisch) bereikbaar zijn voor overleg.

Daarnaast moet er te allen tijde een ALS geschoolde (Advanced Life Support opleiding) verpleegkundige aanwezig zijn. In de praktijk betreft dit vaak een IC-verpleegkundige, een SEH-verpleegkundige of een CC-verpleegkundige.SIT team

Hoe snel is het SIT team aanwezig?

Hoe snel het team aanwezig is, verschilt per instelling. De standaard is echter dat het SIT team 24 uur per dag, 7 dagen per week binnen 10 minuten ter plaatse moet zijn kunnen zijn. Dat stelt de richtlijn. Het communiceren met het SIT team moet snel en betrouwbaar gebeuren. Het is daarom essentieel om als zorgverlener die het team oproept een communicatiemiddel te gebruiken, zoals SBAR.

Wanneer wordt het SIT team opgeroepen?

Wanneer de verpleegkundige een vitaal bedreigde zorgvrager herkent en de afdeling zelf niet de benodigde zorg kan leveren, kan de verpleegkundige het SIT team oproepen (soms ook MET team genoemd). De verpleegkundige maakt daarbij vaak gebruik van een systeem om een vitaal bedreigde patiënt te herkennen op basis van alarmsignalen, zoals de MEWS of EWS score. Overigens wordt doorgaans, wanneer de situatie van de patiënt dit toelaat, eerst de hoofdbehandelaar op de hoogte gesteld.

EWS score afnemen om de vitaal bedreigde patiënt te herkennen

Wanneer de gezondheidssituatie van de patiënt verslechtert, loopt hij risico op een bedreiging van de vitale functies, zoals de ademhaling of bloeddruk. Om dat te monitoren moet de verpleegkundige met regelmaat de vitale functies meten. Dat gebeurt doorgaans met behulp van een score systeem, zoals de EWS, MEWS of SIT. Lees hier hoe je deze score snel en correct afneemt bij de zorgvrager.