Verpleegkundig rekenen is belangrijk voor zorgmedewerkers, zoals verpleegkundigen. Of het nu gaat om acute situaties of het ontbreken van een rekenmachine, verpleegkundigen en verzorgenden kunnen niet zonder deze vaardigheid. Het is raadzaam om er vroeg in de opleiding mee te beginnen en ook na het behalen van het diploma regelmatig te oefenen. Bij Enurse vind je nuttige voorbeelden en een oefentoets om je kennis op te frissen.

Wat is verpleegkundig rekenen?

Verpleegkundig rekenen is het nauwkeurig en effectief uitvoeren van berekeningen in een klinische omgeving. Dit omvat het omrekenen van medicatiedoseringen, het bepalen van infuus- en druppelsnelheden bij vloeistoffen en het interpreteren van medische grafieken en diagrammen.

Waarom moet een verpleegkundige kunnen rekenen?

Verpleegkundig rekenen is van belang in de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals om verschillende redenen. Ten eerste is het essentieel voor het waarborgen van de juiste dosering van medicijnen. Het geven van te veel of te weinig medicatie kan ernstige gevolgen hebben voor de patiënt, variërend van onvoldoende effectieve behandeling tot potentieel levensbedreigende situaties. Door rekenvaardigheden te verbeteren, minimaliseer je het risico op fouten en draag je bij aan een betere patiëntenzorg.verpleegkundig rekenen

Ten tweede is het berekenen van infuusdoseringen erg belangrijk. Het correct toedienen van vloeistoffen en medicijnen via een infuus, zoals bij het klaar maken van een infuuspomp of het instellen ervan, vereist nauwkeurige berekeningen om ervoor te zorgen dat de patiënt de juiste hoeveelheid ontvangt. Onjuiste infuusdoseringen kunnen leiden tot uitdroging, vochtretentie of zelfs schade aan vitale organen.

Bovendien stelt verpleegkundig rekenen zorgprofessionals in staat om complexe medische berekeningen uit te voeren, zoals het bepalen van de benodigde dosering van medicijnen op basis van het gewicht van de patiënt of het berekenen van de druppelsnelheid van een infuus. Deze vaardigheid helpt bij het optimaliseren van de behandeling voor de patiënt.

Tips voor Verpleegkundig Rekenen

 1. Begrijp de Eenheid: Zorg ervoor dat je de eenheden begrijpt waarin de doseringen worden gegeven (bijv. milligram, milliliter) en converteer indien nodig naar de juiste eenheid.
 2. Dubbel Check: Controleer altijd je berekeningen en wees extra voorzichtig bij het omgaan met decimalen en nullen.
 3. Gebruik Hulpmiddelen: Maak gebruik van rekenmachines, apps en andere hulpmiddelen om nauwkeurige berekeningen uit te voeren.

Hoe moet je verpleegkundig rekenen?

Om verpleegkundig rekenen effectief toe te passen, kun je het best de volgende stappen nemen:

 1. Begrijp de basisprincipes: Verpleegkundig rekenen vereist een basis in wiskunde, met name in basisbewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Het is belangrijk om dit goed te begrijpen voordat je moeilijkere berekeningen uitvoert. Vind je dit lastig? Begin dan met wat simpele oefeningen, zoals ze hieronder staan opgesteld.
 2. Gebruik betrouwbare bronnen: Maak gebruik van goedgekeurde referentiematerialen, zoals handboeken, richtlijnen en rekenmachines die specifiek zijn ontworpen voor verpleegkundig rekenen. Deze bronnen bieden formules, omrekentabellen en andere hulpmiddelen om nauwkeurige berekeningen te vergemakkelijken.
 3. Wees zorgvuldig en controleer dubbel: Verpleegkundig rekenen vereist precisie. Neem de tijd om berekeningen zorgvuldig uit te voeren en controleer altijd je antwoorden. Tijdens je werk, in de praktijk, worden medische berekeningen vaak (verplicht) gecontroleerd (dubbelcheck) door een collega.

Welke modules en onderdelen zijn er bij het verpleegkundig en medisch rekenen?

Het rekenen voor de verpleegkundige bestaat uit verschillende modules. Dat zijn:

 • Oplossen (hoe los je de voorgeschreven medicatie op?)
 • Verdunnen (hoe verkrijg je de juiste concentratie?)
 • Infusie (op welke stand moet de infuuspomp staan?)
 • Toedienen (hoeveel moet je optrekken uit de ampul?)
 • Druppelsnelheid (hoeveel druppels tel je voor de juiste infusiesnelheid?)
 • Gassen (kan de zuurstoffles nog een uur mee op deze stand?)
 • Vochtbalans (is de vochtbalans positief of negatief en hoeveel?

Tips om medische berekeningen te maken

Het is belangrijk om bij het verpleegkundig rekenen nauwkeurig te werk te gaan. Een kleine fout kan grote gevolgen hebben voor de patiënt. Een aantal tips om medische berekeningen gemakkelijker te maken zijn:

 1. Lees goed. Misschien wel de belangrijkste tip. Want hoe vaak gebeurt het dat je door het lange verhaal de eigenlijke vraag niet meer weet of kunt vinden. Je denkt te moeilijk. Moet je echt omrekenen naar andere eenheden? En wat wil de vraagsteller nu écht weten?
 2. Gebruik een verhoudingstabel. Die ken je vast nog wel van de middelbare school. Een groot deel van alle berekeningen kun je oplossen met een verhoudingstabel. Het principe van de tabel is dat je eerst terug rekent naar 1 en dan bij het correcte antwoord kunt komen. Dat geldt ook voor rekenen met procenten. Dat kun je met een verhoudingstabel ook doen door middel van kruislings vermenigvuldigen.
 3. Let op met punten en komma’s. Op je rekenmachine moet je geen punten en komma’s gebruiken om bijvoorbeeld één miljoen in te voeren! Één miljoen typ je op de rekenmachine uit als ‘1000000’: een 1 met zes nullen. Als je dit fout doet en bijvoorbeeld een komma gebruikt: ‘1,000,000’ dan betekent je invoer niets anders dan ‘1’.
 4. Check je berekeningen: Controleer je berekening altijd minstens twee keer voordat je tot actie overgaat. Zo weet je zeker dat je de juiste hoeveelheid medicatie of vloeistof toedient.
 5. Vraag om hulp: Als je twijfelt, vraag dan om hulp van een docent, klasgenoot of collega. Zij kunnen je helpen bij het maken van de berekening.

Verpleegkundig rekenen kan in het begin moeilijk zijn, maar met de juiste training en oefening kan het een gemakkelijke en zelfverzekerde vaardigheid worden. Vergeet niet dat het de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige is om de veiligheid en gezondheid van de patiënt te waarborgen en daarom is nauwkeurig rekenen van groot belang.

Voorbeelden en oefentoets verpleegkundig rekenen

Op Enurse kun je gratis online oefenen met medisch en verpleegkundig rekenen. Kijk hieronder bij de oefenpagina’s. Regelmatig worden er oefenopgaven bij geplaatst. Succes!

Lees verder over andere verpleegkundige kennis thema’s zoals (voedings)sonde en vochtbeperking.