De beroepscode omvat duidelijkheid omtrent het beroep en bijbehorende taken. Het beroep van verpleegkundige wordt volgens bepaalde normen en waarden uitgevoerd. Dat geldt ook voor de verzorgende IG of de helpende in de gezondheidszorg. Het kan zijn dat je tijdens je werk in de zorg tegen bepaalde dilemma’s wat betreft ethiek of de praktijk aanloopt, zoals bijvoorbeeld het onderwerp euthanasie. Waar stopt jouw verantwoordelijkheid? Wat kun je wel of niet doen in deze situatie? Het is dan goed om te weten dat er een beroepscode is opgesteld. Deze code kan je helpen je probleem vanuit de beroepsgroep te bekijken. Gebruik de code, of het eveneens handige beroepsprofiel, om je situatie te bespreken met je collega’s. Daarnaast kun je natuurlijk gebruik maken van een moreel beraad. Daarin wordt een ethisch dilemma besproken met betrokkenen.

Wat is de beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden?

De beroepscode omvat dus duidelijkheid omtrent je beroep en taken. Dat is nodig om goed je werk uit te kunnen voeren en verantwoordelijkheden af te bakenen. De code is opgesteld door een  samenwerking tussen onder andere V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Het doel van het document is om je de waarden en normen van de beroepsgroep te geven. Want hoewel de taken en verantwoordelijkheden van de verpleegkundige en de verzorgende verschillen, de normen en waarden komen overeen. Belangrijke waarden die besproken worden zijn onder andere: eerlijkheid, respect, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid.

Voor wie is de beroepscode bedoeld?

De beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden is bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden in welke functie dan ook. Naast het ziekenhuis, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg, het verpleeghuis of verzorgingshuis, kun je namelijk ook werkzaam zijn in het onderwijs, management of onderzoeksbranche. Ook in deze werkvelden kun je de code gebruiken.

Gebruik de code als leidraad in je werk

De beroepscode geeft geen gespecificeerd stappenplan over hoe je moet handelen of hoe je bepaalde taken uitvoert. Het geeft je wel een leidraad voor jouw handelen als professional in je beroep. Daarnaast biedt het handvatten om in complexe situaties je handelen weloverwogen te maken. Het blijft natuurlijk ten alle tijden belangrijk om kritisch te zijn op je eigen uitvoering en te beseffen dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen handelen.

Beroepscode apps verpleegkunde

Beroepscode app op mobiel of tablet

De beroepscode is te downloaden als .pdf bestand, maar er is ook een handige app beschikbaar. Je kunt de app downloaden op iOS apparaten (iPhone, iPad) in de App store en op Andriod-apparaten (Samsung, Huawei etc.) via de Google Play Store. Zoek naar ‘Beroepscode V&V).

De pdf die je kunt downloaden vind je via de website van beroepsvereniging V&VN link.

Lees ook over het beroepsprofiel, de kaders waarbinnen de verpleegkundige zich begeeft in het werk. Of over de verschillende werkvelden waar de verpleegkundige of verzorgende werkzaam kan zijn.