Een PICO-vraag (Patient, Intervention, Comparison, Outcome) is een veelgebruikte methode om een  onderzoeksvraag te stellen en te beantwoorden in de gezondheidszorg. Het is dus een zoekstrategie dat je helpt bij het doen van onderzoek.

Het pico vraag model wordt gebruikt bij het opstellen van een geschikte onderzoeksvraag. Het zijn met name de HBO-V studenten verpleegkunde en studenten geneeskunde die de methode gebruiken bij het doen van onderzoek. Maar wat is PICO nu eigenlijk, wat is de link met een zoekvraag en hoe gebruik je de methode? Aan de hand van een duidelijk voorbeeld kom je erachter.

Wat betekent PICO?

Het PICO systeem wordt gebruikt bij het beantwoorden van een onderzoeksvraag. Het helpt om je om relevante informatie te vinden in de wirwar van (wetenschappelijk) bronnen. Het is een methode, of een strategie, en wordt al langere tijd gebruikt door artsen en wetenschappers. Nu van de verpleegkundige en de verpleegkundig specialist ook steeds meer EBP (evidence based practise) onderzoek/presenteren wordt verwacht, is het een belangrijk hulpmiddel geworden.

Wat houdt de afkorting PICO in?

P: Patiënt of probleem
Bepaal wie de patiënt of wat het probleem is dat je wilt bestuderen. Dit kan een specifieke leeftijdscategorie, geslacht of diagnosegroep zijn.
I: Intervention
Bepaal wat de interventie is die je wilt onderzoeken. Dit kan een specifiek medicijn, behandeling, procedure of leefstijl zijn.
C: Comparison
Bepaal met wie je de interventie wilt vergelijken. Dit kan een controlegroep zijn, een andere interventie of geen interventie.
O: Outcome of resultaat
Bepaal wat het uitkomstpunt is waar je naar op zoek bent. Dit kan een verbetering in gezondheid, overleving, kwaliteit van leven of een andere meetbare uitkomst zijn.

Waarom stel je een PICO onderzoeksvraag op?

De PICO helpt jou dus bij het doen van onderzoek. Bij het doen van onderzoek is er een beschikking tot zeer veel bronnen vol wetenschappelijke informatie die niet allemaal even relevant is. Op Pubmed, Cochrane en Google Scholar bijvoorbeeld staan duizenden artikelen en rapporten beschikbaar. Je wilt het liefst alleen informatie gebruiken die je nodig hebt. Het formuleren van een PICO-vraag is een nuttige manier om je onderzoeksvraag helder en specifiek te maken en om gericht te zoeken naar relevante informatie uit de wetenschappelijke literatuur.

Hoe formuleer je een onderzoeksvraag?

Om dus tot een goed antwoord op de onderzoeksvraag te komen, is het belang dat je de juiste informatie vindt voor je onderzoek. En om dát te vinden, moet je beginnen met een goede onderzoeksvraag. Daarbij gebruik je de PICO-methode. Het is van belang om die zo specifiek mogelijk te formuleren. Wanneer je bijvoorbeeld iets zou willen weten over diabetes, bedenk dan bij welke patiëntengroep dit is (bijvoorbeeld reeds bestaande diabetes patiënten, of mensen boven de 50 jaar oud, of patiënten met co-morbiditeit etc.).pico

Voorbeelden van het opstellen van een PICO

Voorbeeld 1: de vraagt luidt: is een gift van een snelwerkende opoïde tablet effectiever dan een gift morfine subcutaan bij volwassenen met acute pijn door trauma?

Een PICO daarbij zou kunnen zijn:
P: volwassenen met acute pijn door trauma.
I: een gift snelwerkende opioïde tablet.
C: een gift morfine subcutaan.
O: periode van inwerken, voldoende pijnstillend, snel pijnstillend.

Voorbeeld 2: de vraag luidt: heeft een patiënt van 70 jaar of ouder minder kans op een trombosebeen bij een heupfractuur wanneer hij/zij vanaf de eerste dag na de operatie mobiliseert?
P: patiënt van 70 jaar of ouder met een heupfractuur die daarvoor geopereerd worden.
I: de eerste dag na de operatie mobiliseren.
C: niet de eerste dag na de operatie mobiliseren (na langere tijd).
O: minder frequent een trombosebeen.

Voor meer voorbeelden van hulpmiddelen bij het uitoefenen van het vak van verpleegkunnen hebben we meerdere artikelen geschreven, zoals klinisch redeneren, de EWS score en de PES methode.