De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die een extra master opleiding heeft afgerond (MANP) en daardoor geregistreerd is als zelfstandig behandelaar. De verpleegkundig specialist (VS) is werkzaam in de gezondheidszorg en kan in allerlei werkvelden worden ingezet.

Wat is een VS?

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een masterdiploma en heeft de wettelijke bevoegdheid om zelfstandig patiënten te behandelen. Deze bevoegdheid is verkregen door het behalen van een diploma Master of Advanced Nursing Practice (MANP). Verpleegkundig specialisten kunnen zich specialiseren in de algemene gezondheidszorg (AGZ) of geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en combineren verpleegkundige behandelingen met medische handelingen in hun eigen deskundigheidsgebied, zoals orthopedie, infectieziekten of autisme.

Waar werkt een verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist werkt in de gezondheidszorg en kan daar in alle werkvelden werkzaam zijn. Doorgaans wordt de VS opgeleid in de algemene gezondheidszorg (AGZ) of geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dat betekent dus dat je deze functie in alle werkvelden in deze takken van de gezondheidszorg kunt tegenkomen. Maar wat zijn de verschillende taken van de VS in ieder werkveld?

Verpleegkundig specialist jeugdgezondheidszorg JGZ

In de jeugdgezondheidszorg kan de VS expertise hebben in zowel geestelijke gezondheidsproblemen (GGZ) als algemene gezondheidszorg (AGZ) gebieden. De doelgroep is veelal een kwetsbare doelgroep die door hun problematiek bedreigd worden in hun verdere ontwikkeling. Voorbeelden van gezondheidsproblemen in de JGZ zijn voorbeeld zindelijkheidsproblematiek, infectieziekten, prematurenzorg, huilende kinderen, allergieën, eczeem, vaccinaties en psychosociale problemen bij kinderen. Ook kun je denken aan autisme, ADHD of trauma gerelateerde problemen. Beroepsvereniging V&VN biedt meer informatie voor verpleegkundig specialisten in deze beroepsgroep.

verpleegkundig specialist werkvelden

Verpleegkundig specialist in de ouderenzorg

De verpleegkundig specialist in de ouderenzorg werkt vaak in een verzorgingshuis, verpleeghuis of de thuiszorg. Zij wordt gezien als voorportaal van de arts specialist ouderengeneeskunde. De VS in de ouderenzorg stelt zelfstandig een diagnose en behandelplan op binnen de vooraf afgesproken kaders. Gezondheidsproblemen die vaak behandeld worden door een VS met als specialisatie ouderenzorg zijn bijvoorbeeld: (chronische) pijn, blaasontsteking, longsteking, gewrichtsklachten, hypertensie, incontinentieproblemen en mobiliteitsproblemen.

Verpleegkundig specialist werkvelden: in de wijk

De verpleegkundig specialist in de wijk heeft een belangrijke brugfunctie tussen de wijkverpleging en de huisarts. Ook moet de VS in de wijk kennis hebben van overige netwerken in de sociale kaart, zoals fysiotherapie en thuiszorg. De VS is bekwaam om een team verpleegkundigen te begeleiden in complexe zorg aan huis. Zij kan vaak laag-complexe, medische zorg in de thuissituatie bieden, zoals controle na hartfalen of longproblematiek, of medicatie aanpassen. Daardoor is een bezoek aan de huisarts of medisch specialist minder snel nodig. Veelvoorkomende diagnoses in dit werkveld zijn hartfalen, COPD, wondzorg of revalidatiezorg.

Verpleegkundig specialist GGZ

De verpleegkundig specialist GGZ heeft een regievoerende functie, waarbij zij zorg verleent aan cliënten die psychiatrische zorg nodig hebben. Zij kan werkzaam zijn binnen een psychiatrische instelling, een penitentiaire inrichting (PI), crisisopname, verslavingszorg, huisartsenpraktijk en verder alle instellingen waar geestelijke gezondheidszorg wordt geleverd. De VS onderhoudt meestal een zelfstandige behandelrelatie met haar eigen cliëntengroep. Gezondheidsproblemen die door de VS GGZ worden behandeld zijn bijvoorbeeld verslavingszorg, ADHD/ADD, psychoses, bipolaire stoornis of trauma.