Een verpleegkundige beroepsvereniging is een organisatie die opkomt voor de belangen van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in de gezondheidszorg. Ze bieden meestal een scala aan diensten aan hun leden, zoals professionele ontwikkeling, belangenbehartiging, netwerkmogelijkheden en toegang tot informatie over de laatste ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

beroepsverenigingen

Hier zijn een paar voorbeelden van verpleegkundige beroepsverenigingen:

  • De Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is de grootste beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland.
  • Nu’91 is de enige onafhankelijke beroepsorganisatie voor zorgprofessionals.

Beroepsverenigingen en CAO onderhandelingen

Beroepsverenigingen spelen vaak een belangrijke rol bij CAO-onderhandelingen (Collectieve Arbeidsovereenkomst) in de gezondheidszorg en kunnen optreden als vertegenwoordigers van de verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Tijdens de CAO-onderhandelingen kunnen beroepsverenigingen verschillende rollen vervullen. Een van de belangrijkste rollen is het verzamelen van input en feedback van hun leden over wat er moet worden onderhandeld en het samenstellen van een lijst met eisen en wensen. Dit wordt vervolgens gebruikt als basis voor de onderhandelingen.

Daarnaast kunnen beroepsverenigingen ook rechtstreeks deelnemen aan de onderhandelingen met werkgeversorganisaties en vakbonden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een delegatie van vertegenwoordigers van de beroepsvereniging uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingen.

Wat doet een beroepsvereniging voor verpleegkundigen?

De kern van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen (zoals V&VN en Nu’91) is dat zij zich sterk maken voor de beroepsgroep. Zij zorgen ervoor dat verpleegkundigen (en verzorgenden en verpleegkundig specialisten) hun beroep goed en trots uit kunnen oefenen. Dat doen zij onder andere door zich bezig te houden met scholingen, arbeidsvoorwaarden (CAO), richtlijnen, beroepsprofielen en (politiek) beleid.