SBARR methode gebruiken: hoe doe je dat?

De SBAR / SBARR is een in de jaren 90 van de vorige eeuw geïntroduceerde methode om snel en juist te communiceren. Iets dat vooral relevant is in een ziekenhuis. Dat bleek nodig, aangezien artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners soms acute situaties snel moeten beoordelen. De SBAR gebruiken zorgt ervoor dat je zeker weet dat je alle belangrijke punten aansnijdt. De SBARR methode komt ook terug tijdens het klinisch redeneren van Marc Bakker en bij andere (meet)instrumenten. Lees verder om te kijken hoe je kunt oefenen met de methode.

Wat is de SBARR methode?

SBARR staat voor:

  • Situation (situatie)
  • Background (achtergrond)
  • Assesment (beoordeling)
  • Reccomendation (aanbeveling)
  • Repeat (herhalen)

In de meeste zorginstellingen (in ieder geval in ziekenhuizen) krijgen zorgverleners een handig kaartje waarop de stappen nog eens staan. Tijdens je dienst moet je er dan zelf voor zorgen dat je het kaartje bij je draagt, zodat je in geval van nood snel kunt handelen.

Hoe gebruik ik de SBARR?

Het is zover, de instabiele situatie dient zich aan en je maakt je zorgen over je patiënt. Misschien merk je een reactie op bij een bloedtransfusie of begin je net je avonddienst en zie je dat de patiënt het wel érg benauwd krijgt. Hoe dan ook, je gaat handelen! Zorg ervoor dat je alle relevante informatie paraat hebt. Wanneer je een arts belt en in blinde paniek alleen maar zegt: “Mevrouw Jansen haar bloeddruk is zo laag, dat kan toch niet goed zijn?!”, weet de arts niet over wie het gaat en in welke context hij of zij dit moet plaatsen.

Zorg er dus voor dat je de opnamereden/aandoening/medicatiegebruik/vitale functies paraat hebt en de arts alle relevante informatie kunt geven. Dus bijvoorbeeld: “Ik ben de verpleegkundige van mevrouw Jansen, die bij ons ligt opgenomen met een te laag Hb. Zij krijgt op dit moment haar 2e zakje bloed. Zij is tevens bekend met hartfalen en heeft een pacemaker.  Nu ik zojuist haar vitale functies ging meten, merkte ik op dat zij erg benauwd was en een hoge ademhalingsfrequentie heeft van 28. Haar saturatie is daarbij 90%. Haar bloeddruk is wat hoger dan wat normaal is voor haar: 155/95, met een hartslag van 78 per minuut. Ik maak mij zorgen en denk dat je haar zelf moet beoordelen. Is er zelf al iets dat ik kan doen?”

Stappen van de SBAR methode: een voorbeeld.

Zoals je ziet zijn de SBAR letters allemaal gebruikt.
S: Ik ben de verpleegkundige van mevrouw Jansen, die bij ons ligt opgenomen met een te laag Hb. Zij krijgt op dit moment haar 2e zakje bloed.
B: Zij is tevens bekend met hartfalen en heeft een pacemaker.
A: Nu ik zojuist haar vitale functies mat, merkte ik op dat zij erg benauwd was en een hoge ademhalingsfrequentie heeft van 28. Haar saturatie is daarbij 90%. Haar bloeddruk is wat hoger dan normaal is voor haar: 155/95, met een hartslag van 78 per minuut.
R: Ik maak mij zorgen en denk dat je haar zelf moet beoordelen. Is er zelf al iets dat ik kan doen?

De laatste letter van de SBARR (repeat) is de laatste stap. De arts zal een opdracht geven of een je iets vertellen. Je herhaalt dit, zodat er geen onduidelijkheden ontstaan.

Voor meer informatie en voorbeelden kun je op onze pagina kijken die over de SBAR methode gaat.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*