Welk salaris verdien je als verpleegkundige in het ziekenhuis?

Verpleegkundigen kunnen in talloze werkvelden werkzaam zijn: ziekenhuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en zelfs in de gevangenis, bij de landmacht en de commerciële branche. Maar welk salaris hoort daar nu bij? In dit artikel gaan we in op het loon van de verpleegkundige in het ziekenhuis. Hoeveel euro kan de verpleegkundige netto op de bankrekening verwachten? Kijk voor meer informatie over vacatures voor verpleegkundigen op onze themapagina over vacatures.

Salaris van de verpleegkundige volgens CAO

Het brutosalaris van een verpleegkundige in het algemene ziekenhuis is vastgelegd in het CAO Ziekenhuizen. In maart 2023 is er een akkoord gekomen over het nieuwe CAO Ziekenhuizen tussen de NVZ en de vakbonden. Universitair medische ziekenhuizen hebben een eigen CAO. In deze overeenkomst is het vastgestelde brutosalaris te vinden in de zogenaamde salarisschalen. Over het algemeen valt de algemeen verpleegkundige op een verpleegafdeling in functiegroep FWG 45. Het bijbehorende salaris is altijd gebaseerd op een fulltime verband: 36 uur per week in Nederlandse ziekenhuizen. Ieder jaar dat je in dienst bent ga je een periodiek (een stap, schaal of trede) omhoog in je functiegroep. Het FWG (Functie Waardering Gezondheidszorg) is een hulpmiddel waarmee de zwaarte van de functie kan worden ingeschat.

In welke CAO schaal valt de verpleegkundige in het ziekenhuis?

De algemeen verpleegkundige (mbo en hbo) wordt in de meeste gevallen in functiegroep FWG 45 ingeschaald. Dit staat beschreven in het contract. In het huidige CAO zijn de volgende bedragen het salaris dat bij functiegroep 45 hoort (per 1 december 2023):
Schaal 0  – € 2832
Schaal 1  – € 2975
Schaal 2  – € 3047
Schaal 3  – € 3122
Schaal 4  – € 3199
Schaal 5  – € 3276
Schaal 6  – € 3355
Schaal 7  – € 3434
Schaal 8  – € 3484
Schaal 9  – € 3570
Schaal 10  – € 3658
Schaal 11  – € 3736
Schaal 12  – € 3824

Wanneer je dus pas afgestudeerd bent en fulltime gaat werken als verpleegkundige, dan is je salaris bij een 36-urige werkweek € 2832 bruto (schaal 0). Dat is exclusief eventuele onregelmatigheidstoeslag (ORT). Wanneer je dus ook nog avonddiensten en nachtdiensten gaat draaien of soms in het weekend werkt, krijg je ORT bovenop je loon. Dat is dus afhankelijk van hoeveel uur je onregelmatig werkt. Eens per jaar, meestal in de maand dat je in dienst bent gekomen, ga je een loonschaal hoger.  Wanneer je al langere tijd in dienst bent en in schaal 12 zit van de groep ontvang je 3824 euro. Wanneer je in dezelfde functie blijft kun je niet hoger in de salarisschalen ladder. Je zit dan aan je top. Wanneer je in een andere functie werkzaam bent, kan het zijn dat je in een andere functiegroep terecht komt. Dat kan zowel lager als hoger zijn, passende bij de functie die je op dat moment uitoefent.

Wat verdient een gespecialiseerd verpleegkundige?

De meeste gespecialiseerd verpleegkundigen vallen niet in dezelfde loonschaal als algemeen verpleegkundigen. Dat komt doordat zij extra opleiding hebben genoten en soms andere verantwoordelijkheden dragen tijdens hun werk. Bijvoorbeeld: een diabetesverpleegkundige is vaak hoger ingeschaald, in FWG 50 of 55. Dat geldt over het algemeen voor alle gespecialiseerd verpleegkundigen en consulenten, zoals oncologie of urologie. Zij zijn vaak werkzaam op een polikliniek of lopen consulten door het ziekenhuis. De IC (intensive care) verpleegkundigen, maar ook CCU (cardiac care unit) of SEH (spoedeisende hulp) verpleegkundigen krijgen ook vaak betaald in schaal 50 of 55. Wanneer je nog meer onderwijs volgt en verpleegkundig specialist of physician assistant bent, kom je uiteindelijk in schaal 60 of 65.

Wat verdient een verpleegkundige netto per maand?

Het bruto loon is onbelast en daar moet nog belasting over betaald worden. Dat hoef je niet zelf te doen, maar dat doet je werkgever voor je. Nadat belasting en premies (verzekering, pensioen) ingehouden zijn , krijg jij uiteindelijk het netto loon uitbetaald. Maar wat blijft er nu over van het bruto loon? Welk salaris krijg je dan uiteindelijk gestort op je bankrekening? Hoeveel geld je van een bruto bedrag overhoudt is niet zo gemakkelijk te zeggen. Maar we weten wel wat gemiddeld is.

Wat is het salaris van een fulltime verpleegkundige?

Wanneer je net gediplomeerd bent en als starter fulltime aan het beroep van verpleegkundige in het ziekenhuis gaat werken, start je in de onderste salarisschaal. Je verdient dan, in FWG 45, bruto 2.832 euro. Wanneer je verder geen ORT opbouwt, ontvang je netto ongeveer 1.950 tot 2.200 euro op je rekening uitbetaald. Er kunnen verschillen tussen werkgevers en inhoudingen van bruto loon zitten.

Mocht je nu een aantal avonddiensten, nachtdiensten en weekenddiensten draaien elke maand, dan komt er nog onregelmatigheidstoeslag bovenop. Bij een gemiddeld contract van verpleegkundigen kun je op je basisloon dan netto ongeveer 200-300 euro bij optellen.

Wat is het salaris van een parttime verpleegkundige?

Als je al 10 jaar in het vak zit en 24 uur per week werkt, is het als volgt. Het basis salaris bij fulltime is in schaal 10 €3.658. Bij 24 uur per week werk je 66,7% (36 uur is 100%, 24 uur is dan 66,7%). Je bruto salaris is dan 66,7% van €3.318 = € 2.439,89 als basis brutoloon. Daarvan houdt je netto ongeveer 1800-2000 over. Ook hier geldt; bij het werken van onregelmatige diensten kun je hier nog toeslag bovenop krijgen, gemiddeld zo’n 100-250 euro per maand.

Hoeveel is de onregelmatigheidstoeslag (ORT)?

De meeste werkgevers verwachten van hun verpleegkundigen dat zij ook onregelmatige diensten werken. Je vindt dan ook avonddiensten en nachtdiensten in je rooster. En ook op feest- en zondagen moet je soms werken. Afhankelijk van het aantal onregelmatige diensten dat je draait, krijg je meer van deze toeslag. Dat kan leuk oplopen. Gemiddeld verdient een beginnend verpleegkundige die 2 a 3 diensten per week onregelmatigheidsuren werkt (avonden, nachten en weekenden) ongeveer 250-350 euro netto extra bovenop het basisloon. Dat betekent dus in bovenstaand voorbeeld dat je als beginnend verpleegkundige in het ziekenhuis bij een voltijdscontract met onregelmatigheidstoeslag 2200 + 250 = 2450 euro kunt verdienen. 

Wil je zelf berekenen wat jouw salaris zal zijn wanneer je in het ziekenhuis als algemeen verpleegkundige werkt? Op de website van loonwijzer kun je zien wat je netto salaris is. Kies voor het CAO ziekenhuizen.