Als verpleegkundigen sta je in de frontlinie van de gezondheidszorg. Communicatie en ethiek zijn twee essentiële vaardigheden voor verpleegkundigen, vooral in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg omvat de fysieke, psychologische, sociale en spirituele zorg voor patiënten die met een chronische aandoening, waarvan zij niet meer zullen genezen.

Communicatie is cruciaal in de zorg, omdat het helpt om de zorgen en behoeften van cliënten en hun families te begrijpen. Goede communicatie vereist het gebruik van duidelijke en beknopte taal, empathie en het vermogen om te luisteren. Vaak volgens een bepaalde structuur, zoals de SBAR methode. Verpleegkundigen moeten ook in staat zijn om moeilijke en gevoelige onderwerpen zoals het einde van het leven te bespreken: palliatieve en terminale zorgverlening.

patientenzorg

Ethiek is een ander belangrijk aspect in de gezondheidszorg. Verpleegkundigen moeten zich houden aan de richtlijnen voor de behandeling van patiënten en zullen rekening houden met de wensen van de patiënt. Er moeten afspraken worden gemaakt over welke zorg wel of niet gewenst is en welke behandelingen in het belang van de patiënt zijn. De hoofdbehandelaar of arts voeren veelal deze gesprekken met de patiënt.

Het is ook belangrijk voor verpleegkundigen om te werken met patiëntenverenigingen om hun kennis over aandoeningen te vergroten en betere zorg te bieden. Bijvoorbeeld, verpleegkundigen kunnen samenwerken met patiëntenverenigingen om beter inzicht te krijgen in de behoeften van patiënten met somatische klachten (nieraandoeningen, kanker) of geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en psychiatrie zoals depressie, angst en persoonlijkheidsstoornissen.

Ten slotte moeten verpleegkundigen zich bewust zijn van het veranderende gezondheidszorgbeleid. Verpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen bij het bepalen van beleid en bij het werken aan kwaliteitsverbetering van de zorg.