Bij een hartstilstand is er acuut gevaar voor het slachtoffer. Begin direct met reanimeren! De hartstichting maakt gebruik van 6 stappen. Zorg ervoor dat je weet hoe het reanimatie proces in jouw zorginstelling werkt. Waar zit de noodbel? Welk telefoonnummer bel je bij een reanimatie?

Welke 6 stappen moet je nemen als je gaat reanimeren?

Houd de volgende volgorde aan bij reanimeren van een volwassen persoon:

Controleer het bewustzijn

Schud voorzichtig aan de schouder van de patiënt en vraag: ‘Gaat het?’. Is er geen reactie, dan is het slachtoffer bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer en roep om hulp (of druk de noodbel). Het protocol in je eigen zorginstelling gaat nu van start.

Vraag om hulp

Laat iemand het noodnummer bellen (reanimatie nummer van jouw instelling of 112 buiten een instelling) en vraag iemand om de AED (defibrillator) te halen.

Controleer de ademhaling

Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren. Zo wordt de luchtweg te geopend. Til de kin met 2 vingertoppen van de andere hand op (kinlift). Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling is.

Start met 30 borstcompressies

Zet je handen midden op de borstkas en duw het borstbeen 5 a 6 centimeter diep (compressie). Doe dit 30 keer. Probeer een tempo van tenminste 100 keer per minuut aan te houden (maximaal 120 keer per minuut).

Beadem 2 keer

Na 30 borstcompressies voer je weer de kinlift uit. Kantel het hoofd van de patiënt naar achteren en knijp de neus dicht. Pas mond-op-mondbeademing toe. Beadem 1 seconde en kijk of de borstkas tijdens de beademing omhoog komt (kijk dus naar de borstkas). Laat de patiënt uitademen en beadem nog een keer. In totaal dus 2 keer. Ga nu weer verder met borstcompressies. Houdt dit ritme aan: 30 borstcompressies, 2 beademingen, 30 borstcompressies, 2 beademingen etc. Los elke 2 minuten het reanimeren af met een collega om vermoeidheid en zo een mindere kwaliteit van reanimeren te voorkomen. Wanneer het reanimatieteam er ondertussen is, luister dan naar hen.

Als de AED er is

Onderbreek je de borstcompressies zo kort mogelijk. Ontbloot de borstkas, zet de AED aan en doe wat de AED zegt. Bevestig de elektroden en volg de opdrachten van de AED op.

Tijdens de opleiding verpleegkunde en tijdens het werken in de functie van verpleegkundige wordt regelmatig getraind in reanimeren.