BN2030: het nieuwe opleidingsprofiel van de hbo-v Bachelor Verpleegkunde Opleiding

Het Landelijk Opleidingen Overleg HBO-Verpleegkunde (LOOV) heeft op 31 oktober 2023 het opleidingsprofiel BN2030 onthuld, wat een belangrijke stap is voor de toekomst van de bachelor verpleegkunde. Dit nieuwe profiel is ontworpen om studenten voor te bereiden op een snel evoluerende zorgsector en hen uit te rusten met de benodigde vaardigheden en competenties.

Het nieuwe opleidingsprofiel BN2030

BN2030 (Bachelor of Nursing 2030) biedt een overzicht van de competenties die worden verwacht van afgestudeerden van de bacheloropleiding Verpleegkunde. Dit profiel dient als leidraad voor hogescholen bij het ontwikkelen van het curriculum voor de hbo-v. De nadruk ligt op verschillende essentiële aspecten:

 • Verpleegkundig leiderschap
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • Zeggenschap en positioneren in de organisatie
 • Probleemoplossend vermogen
 • Regie voeren
 • Klinisch redeneren (artikel Enurse over klinisch redeneren
 • Duurzaam innoveren en en technologie in de gezondheidszorg
 • Onderzoekend vermogen (evidence based practise of EBP)
 • Preventie
 • Financiering in de zorg
 • Positieve gezondheid
 • Organisatie van netwerk rond de zorgverlener

Aanleiding nieuwe beroepsprofiel

Sinds 2016 worden Bachelor Verpleegkunde studenten opgeleid volgens het BN2020 opleidingsprofiel. Recentelijke maatschappelijke trends en een groeiende zorgvraag hebben echter geleid tot een evaluatie van BN2020. Dit heeft geresulteerd in BN2030, een aangepast profiel om beter in te spelen op de veranderende zorgbehoeften en uitdagingen, zoals vergrijzing en zorgtoegankelijkheid. BN2030 bevordert passende zorg en organisatie om de Nederlandse gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

BN2030 opleidingsprofiel als ondergrond voor verpleegkundigen

BN2030 belooft de volgende generatie verpleegkundigen goed voor te bereiden op de snel veranderende gezondheidszorg. Dit opleidingsprofiel is ontwikkeld om de patiëntenzorg te verbeteren en verpleegkundigen in staat te stellen aan de veranderende eisen van de zorgsector te voldoen. 

Het nieuwe opleidingsprofiel en meer informatie vanuit LOOV vind je hier.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*