Vrijwel elk werkveld waarin de verpleegkundige werkzaam is, heeft zijn eigen CAO (collectieve arbeidsovereenkomst). Zo bestaat er een CAO voor ziekenhuizen, voor academische ziekenhuizen, voor de gehandicaptenzorg en een voor de verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg (VVT). Het CAO maakt duidelijk wat afspraken zijn omtrent vakantie, verlof en salaris. Maar ook worden zaken omschreven als rusttijden (‘Hoeveel uur moet ik minimaal vrij hebben na 5 nachtdiensten?’) en werken met bepaalde (gevaarlijke) stoffen als bijvoorbeeld straling.cao verpleegkundige schoenen in rek

Wat is een CAO?

Een CAO, collectieve arbeidsovereenkomst) is een groot document waarin alle afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Deze afspraken zijn overeen gekomen tussen werknemersorganisaties (voor verpleegkundigen en verzorgenden bijvoorbeeld beroepsvereniging V&VN of Nu’91) en werkgevers of werkgeversorganisaties (in dit geval bijvoorbeeld NVZ). Een CAO wordt voor een vastgestelde periode aangegaan, vaak 2 tot 4 jaar. Na die tijd dient een nieuwe te worden afgesproken.

Gratis app CAO Ziekenhuizen

Je kunt de gratis app ‘CAO Ziekenhuizen’ downloaden op je mobiel, smartphone of tablet. Het geeft je snel inzicht in de afspraken die zijn gemaakt en kunt bijvoorbeeld loon-berekeningen maken. Je kunt de app downloaden op iOS apparaten (iPhone, iPad) in de App store en op Andriod-apparaten (Samsung, Huawei etc.) via de Google Play Store. Zoek naar ‘CAO Ziekenhuizen).

CAO downloaden als pdf

De actuele CAO’s voor verpleegkundigen per werkveld zijn beschikbaar als PDF document:

CAO Ziekenhuizen 2019 – 2021
CAO VVT – Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Jeugdgezondheidszorg 2019 – 2021
CAO GGZ 2019 – 2021
CAO Gehandicaptenzorg 2019 – 2021
CAO Huisartsenzorg 2019 – 2020