Opleiding verpleegkunde

In Nederland kun je kiezen tussen HBO-verpleegkunde of MBO-verpleegkunde als opleiding tot verpleegkundige. In de jaren voorgaand aan 2016 bestaat er veel commotie over de toekomst van de verpleegkundige en met name de opleiding tot verpleegkundige. Er zijn regelmatig concrete plannen om grotere verschillen tussen de niveaus te implementeren. Dat moet ervoor zorgen dat de HBO verpleegkundige in de toekomst andere taken zal gaan verrichten.

Na jarenlange discussie rondom het beroep verpleegkundige zal er in de toekomst gewerkt gaan worden met twee niveaus verpleegkundigen. Tot nu toe werd er altijd al in twee niveaus opgeleid, MBO en HBO, maar zag de functie er in de praktijk niet verschillend uit.

Anno 2020 wordt er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hard gewerkt aan de bindende beroepsprofielen. Tot heden zijn deze echter nog steeds niet geïmplementeerd.

Nieuw HBO profiel

In het nieuwe HBO beroepsprofiel van de verpleegkundige wordt er extra aandacht besteed aan de complexer wordende zorg. De HBO-verpleegkundige moet goed kunnen analyseren en gebruik maken van evidence based practice. De HBO-er is de zogenaamde regisseur van de zorgverlening en zal de titel krijgen van regieverpleegkundige. In vergelijking met de opleiding mbo-v is de hbo-v variant veel meer theoretisch en leer je te werken volgens evidence based practise.

Nieuwe MBO profiel

Kort gezegd verliest de MBO-verpleegkundige de huidige bevoegdheden niet. De MBO-er blijft zelfstandig de voorbehouden handelingen uitvoeren. De MBO-verpleegkundige zal met name ingezet worden in voorspelbare zorgsituaties. Het mbo-v verschilt van het hbo-v door minder aandacht te besteden aan probleemanalyses, theorie en evidence based practise.

MBO verpleegkunde kan gevolgd worden aan de meeste ROC’s in Nederland.