In Nederland kun je in alle regio’s op ROC’s en Hogescholen de opleiding of studie tot verpleegkundige volgen. Er zijn verregaande plannen om de hbo en mbo variant daadwerkelijk anders in te gaan richten, maar in de praktijk is dat anno 2022 nog altijd niet gebeurd. Tot die tijd zul je opgeleid worden tot verpleegkundige. De taken van beide opleidingsniveaus lijken in de praktijk regelmatig nog op elkaar. Ook de salarissen verschillen vaak niet.

Nieuw HBO opleiding profiel

In het nieuwe hbo beroepsprofiel van de verpleegkundige wordt er extra aandacht besteed aan de complexer wordende zorg. De verpleegkundige die de studie op hbo niveau volgt moet kunnen analyseren en gebruik maken van evidence based practice en comformeert zich aan de opgestelde CanMEDS rollen. De HBO-er is de zogenaamde regisseur van de zorgverlening en zal de titel krijgen van regieverpleegkundige. In vergelijking met de opleiding mbo-v is de hbo-v variant meer theoretisch en leert het de verpleegkundige te werken volgens evidence based practise. HBO verpleegkunde kan overal in Nederland gevolgd worden op de meeste Hogescholen.

Nieuw MBO studie profiel

Kort gezegd verliest de MBO-verpleegkundige behaalde bevoegdheden niet. De MBO-er blijft zelfstandig de voorbehouden handelingen uitvoeren. De MBO-verpleegkundige zal met name ingezet worden in voorspelbare zorgsituaties. Het mbo-v verschilt van het hbo-v door minder aandacht te besteden aan probleemanalyses, theorie en evidence based practise. MBO verpleegkunde kan gevolgd worden aan de meeste ROC’s in Nederland.

Salaris verpleegkundige na opleiding

Direct na de studie begint je salaris onderaan de ‘loonschaal’. Ieder jaar dat je in dienst bent ga je dan een zogenaamde periodiek omhoog in die schaal. Je loon gaat daarmee een stap omhoog. De meeste hbo- en mbo-geschoolde verpleegkundigen verdienen ongeveer gelijk na hun studie. Door middel van opgedane ervaring, scholingen en onderwijs kan het verschil in de loop der jaren oplopen.