Site pictogram Enurse.nl

SBAR methode / SBARR: de betekenis en voorbeelden.

blogs

In de jaren ’90 van de vorige eeuw ontstond er in de Verenigde Staten behoefte aan een snelle en gestructureerde manier van communicatie tussen medische professionals. De SBAR methode werd ontwikkeld en vanaf 2007 is deze methode (uitgebreid tot SBARR) ook in Nederland in  gebruik. Met name in de Nederlandse ziekenhuizen zie je de methode of meetinstrument anno 2023 steeds meer in gebruik als communicatiemiddel tussen zorgverleners in een kritieke situatie. Lees verder om te lezen hoe je kunt oefenen met de SBAR methode.Wat is de SBAR of SBARR methode?

SBARR staat voor:

De tweede R (repeat) zie je niet standaard terug in de SBARR methode. Deze stap van de SBARR is echter wel een belangrijke. Er wordt in deze stap nog eens herhaald wat er wordt gecommuniceerd en afgesproken, zodat fouten tot een minimum worden beperkt.

SBAR methode en klinisch redeneren

Een juiste en efficiënte communicatie tussen medisch hulpverleners is vooral van belang in acute situaties en wordt veel gebruikt bij het klinisch redeneren. Wanneer je als verpleegkundige een instabiele patiënt hebt, kun je met deze methode de arts zo snel mogelijk correct informeren en beleid afspreken. De methode wordt anno 2023 reeds aangeleerd tijdens veel mbo-v en hbo-v opleidingen tot verpleegkundige. Hoe je de methode daadwerkelijk gebruikt, wordt hier uitgelegd.

Hoe gebruik je de SBAR methode?

Zorg ervoor dat je voordat je de arts (of andere professional) belt, je belangrijke informatie paraat hebt. Een arts staat soms bij een andere patiënt wanneer jij belt of zit al in een andere kritieke situatie. Dat betekent dat jouw communicatie vlot en correct moet zijn. Verzamel dus je benodigde informatie (naam en geboortedatum van de patiënt, opnamereden, relevante voorgeschiedenis, laatst gemeten vitale functies, eventuele gebruikte medicatie of laboratoriumwaarden of overige meetinstrumenten zoals DOS score). Kennis van medische zaken is dan ook belangrijk!

Voorbeeld situatie

Naderhand kun je reflecteren op de situatie. Daar zijn ook allerlei reflectie hulpmiddelen voor, zodat je nog meer kunt leren van de situatie.

SBAR methode per zorginstelling

In de praktijk betekent bovenstaand gesprek dat je een afspraak met de arts hebt gemaakt. Meestal is het de bedoeling dat de arts de genoemde afspraken ook nog schriftelijk vastlegt. In sommige instellingen mag je als verpleegkundige pas een taak uitvoeren wanneer dit schriftelijk is vastgelegd. Informeer bij jouw instelling of afdeling hoe dit geregeld is om problemen te voorkomen.

In de gezondheidszorg worden talloze meetinstrumenten gebruikt om de (kwaliteit van) geleverde zorg te monitoren of te meten. Wil je daar meer over weten? Bekijk dan het artikel over meetinstrumenten in de gezondheidszorg.

Bronnen: SBARR communiceren

Mobiele versie afsluiten