Klinisch redeneren

Door middel van opgedane kennis kan de verpleegkundige de juiste zorg aan de patiënt verlenen. Daarbij hoort uiteraard een bepaald niveau van kennis van anatomie en pathologie. Van de verpleegkundige wordt verwacht bedreigende situaties voor de patiënt te herkennen en daarop adequaat te handelen. Door klinisch redeneren kan de verpleegkundige de observaties plaatsen en beoordelen. Dat is essentieel wanneer de verpleegkundige moet communiceren over de situatie met de arts. (Dit artikel is gemaakt in samenwerking met de pagina waar je gratis op kunt oefenen: klinischredeneren.eu)

Ontstaan van klinisch redeneren

Marc Bakker, zelf als verpleegkundige opgeleid, kwam in zijn werk regelmatig een verslechterende situatie van een patiënt tegen. Een duidelijke methode om te beoordelen en communiceren met een arts miste hij. Hij vertaalde de klinisch redenen methode, die in Amerika ontstond, naar het Nederlands. Om te oefenen met klinisch redeneren kun je kijken op deze website (klinischredeneren.eu).

Wil je oefenen met echte casussen? Bekijk hier de casussen.

Bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/178909-verpleegkunde-klinisch-redeneren-volgens-marc-bakker.html en http://www.klinischredeneren.eu