Glasgow comaschaal: de internationaal bekende scorelijst wordt gebruikt om de mate van bewustzijn van de patiënt te weergeven. Deze eenduidige methode wordt onder andere gebruikt bij: na een intracraniële oepratie, bij een neurologische aandoening (CVA, meningitis), traumapatiënten, na intoxicatie. Er worden punten gescoord op 3 punten. Hoe hoger de score (maximaal 15), hoe hoger het bewustzijn. Bij 3 punten is de patiënt diep comateus.

Bij de glasgow comaschaal wordt gescoord op drie punten:
– E: het openen van de ogen.
– M: de motorische reactie.
– V: de verbale reactie.

Punten scoren bij de Glasgow comaschaal

Openen van de ogen:

Spontaan 4 De patiënt opent de ogen spontaan.
Op aanspreken 3 De patiënt opent de ogen op aanspreken.
Op pijn 2 De patiënt opent de ogen bij een pijnprikkel.
Niet 1 De ogen blijven gesloten.

Motorische reactie.

Opdracht uitvoeren 6 De patiënt voert een opdracht uit.
Pijn lokaliseren 5 De patiënt wijst de plaats van de pijn aan (of probeert dat).
Afweren 4 De patiënt maakt afwerende beweging bij pijnprikkel, maar het lukt niet om de handen tot aan de pijnlocatie te bewegen
Buigreactie 3 Armen en handen worden op een abnormale manier gebogen. De benen zijn meestal gestrekt.
Strekreactie 2 Krampachtig strekken van de armen bij de pijnprikkel
Afwezig 1 Geen reactie op pijnprikkel.

Verbale reactie

Georiënteerd 5 Georiënteerd in tijd, plaats en persoon.
Verward 4 Verwardheid in tijd, plaats of persoon of het onvermogen om een gesprek te voeren.
Inadequaat 3 Verstaanbare woorden, geen zinnen. Zinnen zonder samenhang.
Onverstaanbaar 2 Onverstaanbare geluiden (gekreun, gegrom).
Geen reactie 1 Geen geluid of spraak.

Uitvoeren van de Glasgow-comaschaal

  • Benader de patiënt en observeer op spontane activiteit (ogen open of verbale reactie).
  • Observeer de patiënt bij aanspreken.
  • Bij geen reactie, dien dan een pijnprikkel toe (druk uitoefenen op het nagelbed) en observeer op reactie (ogen, verbaal, motorisch)
  • Maak de score op.